Üheksandikel ja kümnendikel on võimalus tasuta Ameerikasse õppima minnaÜheksandikel ja kümnendikel on võimalus tasuta Ameerikasse õppima minna
Foto: Shutterstock

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond ja American Councils kutsub õpilasi
osalema FLEX-i programmis, mida rahastatakse Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt. Programm otsib andekaid ja säravaid noori, kes õpiksid Ameerika keskkoolis 2017-2018 õppeaastal ning elaksid ameerika peredes. Programmis osalemine on tasuta ning täisstipendium katab reisi-, elamiskulutused.

Konkurss on avatud kõigile õpilastele, kes vastavad järgnevatele nõuetele:

• omab Eesti kodakondsust;

• on sündinud 15. juuli 1999 kuni 15. juuli 2002

• õpib 9. vôi 10. klassis;

• õppinud inglise keelt põhikoolis;

• vastab Ameerika Ühendiriikide viisanõuetele ning pole viimase 5 aasta
jooksul veetnud üle 3 kuu Ameerikas

Rohkem informatsiooni SIIT!

Küsimuste korral pöörduge: estonia@americancouncils.eu

Kandideerimise tähtaeg: 18. oktoober 2016