„Reservväes olev isik peab arvestama, et Eesti Vabariigi kodanikuna on tal lisaks õigustele ka kohustused