Tänaseks on Eestisse saabunud juba üle 40 000 Ukraina põgeniku, enamasti naised ja lapsed. Ukrainast pärit õpetajad on leidnud võimalusi asuda tööle Eesti haridusasutustes ning ka Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine on tehtud kiirelt võimalikuks, et aidata kaasa kiiremale kohanemisele.

„Keeleõppe puhul on suureks kitsaskohaks õpetajate nappus ja ka muukeelsetele lastele sobilike õppematerjalide puudus. Digitehnoloogia annab võimaluse interaktiivseks ja mänguliseks õppimiseks ning toetab uute teadmiste kinnistamist ka kodus,“ selgitab ALPA Kidsi tegevjuht Kelly Lilles. „Oleme tänulikud Heateo Haridusfondile, kes näeb võimalust ALPA digiõppemängudega aidata kaasa Ukraina laste ja noorte kiiremale lõimumisele ning seeläbi saame tõesti võimaldada esimesele 100 haridusasutusele, kes registreerivad ennast aadressil www.alpa.ee/haridusfond, võimaluse saada aastaks ALPA eestikeelsete digiõppemängude täispakett õppevahendina tasuta kasutamiseks,“ rõõmustab Lilles.

ALPA Kids loob koos Eesti õpetajatega digiõppemänge, kus saab õppida eesti tähestikku, numbreid jpm ning laiendada sõnavara Eesti looduse teemal. Mängud on suunatud 3–8 aastastele vanustele, kuid muu kodukeelega laste puhul on sihtrühma vanuseks kuni 2. kooliaste. „Mobiilirakenduses on muu kodukeelega lastele spetsiaalne kõneaeglusti, mis automaatselt aeglustab rakenduses kõnet – seeläbi saab eesti keelt ka hõlpsamini õppida“, kinnitab Lilles.

ALPA võitis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antava rahva lemmiku „Keeleteo auhinna 2021“ ning 2022. aasta auhinna „Lastega ja lastele“, mida annavad välja Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei ja partnerid. ALPA eestikeelsetel mängudel on kokku üle 65 000 kasutaja. Nende seas üle 350 haridusasutuse, kes on otsustanud ALPA mänge kasutada õppetöös. Muu kodukeelega laste lõimimine eestikeelsesse haridusse on Ukrainast saabunute kontekstist väga aktuaalne teema, milles õpetajad ALPA võimalusi väga hindavad.

Anastasiia Illiashenko, Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpiabi õpetaja:

Kust sa pärit oled ja kuidas sa Eestis kohanesid?

Olen 18-aastane ja sündisin Kiievis. 2015. aastal kolisime ema ja kasuisaga Tallinnasse. Uus kultuuriruum, kombed ja elustiil olid mulle alguses harjumatud, aga see, et alustasin õpinguid kohe eestikeelses koolis, aitas mul oluliselt kiiremini kohaneda.

Mida sa Tallinna Saksa Gümnaasiumis praegu teed?


Tean, kui raske on eesti keele õppimine nullist. Praegu, olles ise lõpetanud Tallinna Saksa Gümnaasiumi, on mul hea võimalus siin panustada ja anda eesti keele õpiabi tunde väiksematele lastele, kes on Ukrainast siia kooli tulnud.

Katsetasite lastega ALPA mänge. Kuidas teil seni läinud on?

ALPA mängud on laste lemmikud! Koolis on tore võimalus kasutada neid nii interaktiivsel tahvlil kui tahvelarvutites. Mulle meeldib, et seal on nii palju kategooriaid ja erinevaid mänge, millest iga laps võib midagi enda jaoks leida. Samuti on tore, et seda rakendust on tohutult lihtne kasutada. Lapsed on lihtsalt vaimustuses sellest uuenduslikust ja mängulisest õppevõimalusest.

Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor:

Kui palju on teie koolis Ukrainast saabunud lapsi? Kuidas olete enda majas nende lõimumise lahendanud?

Tänase seisuga on meil 19 õpilast, kes õpivad põhikooli erinevates klassides. Pakkusime õpilastele välja võimaluse osaleda ukrainakeelses distantsõppes koos huvitegevuse ja täiendava keeleõppega, aga pered olid huvitatud kiirest kohanemisest ja soovisid õppida tundides koos meie õpilastega. Lisaks ainetundidele pakume neile täiendavat keeleõpet. Hetkel toimub keeleõpe vanusepõhistes gruppides.

Kuidas olete keeleõppe korraldanud? Kas digivahendid saavad siin olla toeks?

Õpetajad lähtuvad keeleõppel väga palju õpilastest. Eesmärk on toetada neid võimalikult hästi ja kiiresti kohanema ning teisest küljest arvestada Ukraina õpilaste koormustaluvusega hetkeolukorras. Meie kooli õpetajad on kohandanud erinevaid keeleõppe materjale, et need oleksid võimalikult lapsesõbralikud ja leiaksid ainetundides kasutamist. Digiõppematerjale, mis oleksid just Ukraina lastele eakohased, sisukad ja paslikud ei ole veel väga palju, aga nii lastele kui ka õpetajatele on olnud suureks abiks ALPA mängud. Tegime õpetajatele ka ALPA koolituse, et kõik oleksid nende võimaluste ja lahendustega kursis ning saaksid seda kasutada õppetöös. Ja saan aru, et õpilastele see väga hästi läheb peale ja toetab samas eesti keele omandamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid