„Kusjuures teatud juhtudel võib küberkiusamine osutuda õigusrikkumiseks või lausa kuriteoks, mille toimepanijat võib oodata karistus rahatrahvist vabadusekaotuseni. Näiteks

Jaga
Kommentaarid