Inimese parem ja vasak ajupoolkera on seotud keha vastaspoolega. Vasakukäelistel töötleb informatsiooni peamiselt parem ajupoolkera, paremakäelistel vasak ajupoolkera. Käelisuse muutmine ei muuda ajupoolkerade dominantsust — tekivad vaid ülekanderaskused ning dominantse ajupoole ülekoormus. Et käelisus on kaasa sündinud ning paremakäeliseks ümber õpetatud vasakukäelised jäävad ikkagi vasaku käega osavamaks, võib paremakäeliseks ümber õpetamist vaadelda aju loomulikku tööprotsessi sekkumisena. Ümberõpetamise tagajärgi on tihti raske ette näha.

Vasakukäeliste osakaal rahvastiku hulgas kõigub 10 ja 15 protsendi vahel. See suur erinevus tuleneb ühelt poolt sellest, et küsitlustel saadakse väiksem arv kui sihttestide tegemisel. Põhjus on ka selles, et kuni kuuekümnendateni õpetati lapsi veel ümber — nad pidid koolis “õige” ehk parema käega kirjutama. Vanemates vanuserühmades saadakse ka küsitlustes ümberõpetamise tõttu väiksem arv vasakukäelisi kui nooremate inimeste hulgas.

Käelisuse testimine

Mõne lapse puhul pole kahtlust: joonistamisel, mängimisel ja söömisel kasutab ta enamasti vasakut kätt. On ka lapsi, kelle juures pole käelisus kuni kooliaja alguseni selgelt välja kujunenud: nad kasutavad seda kätt, kuhu neile pliiats või kahvel ulatatakse.

Kui te pole päris kindel, võite proovida väikeste katsete abil, kumba kätt laps meelsamini kasutab. Laske lapsel raamatus esemetele osutada, pange hambahari kraanikausi servale ja vaadake, kumba kätte ta selle hambapesu ajaks võtab, või laske tal proovida niiti nõela taha ajada.

Üsna lihtne test on kellelegi midagi ootamatult visata. Ese haaratakse automaatselt “õige” käega, sest see on refleks. Mõistus ja õppimine reflekse ei mõjuta, mistõttu püüavad isegi ümberõpetatud vasakukäelised esemeid vasaku käega.

Lisaks võivad lapse vasakukäelisusele osutada järgmised märgid:

  • Laps kirjutab tähtede või numbrite kirjutamisel mõned sümbolid peegelpildis.
  • Raamatuid lehitsetakse eelistatavalt vasaku käega ning tagantpoolt ettepoole.
  • Vasak jalg tundub olevat liikumisel dominantne jalg.
  • Suguvõsas on palju vasakukäelisi
  • Igapäevased spontaansed tegevused, näiteks esemete püüdmine.

Ärge õpetage last ümber

Lapsi õpetati kuni kuuekümnendate aastateni koolis parema käega kirjutama. Vasak käsi seoti koguni seljale, et nad oleksid sunnitud parema käega kirjutama. Ka tänapäeval püütakse harvadel juhtudel vasakukäelisi ümber õpetada, isegi kui meetodid on leebemad.

Asjatundjad seda ei soovita. Vasakukäelisusel on geneetilised põhjused ning see toob ajus kaasa muid lülitusprobleeme. Ümberõpetamine võib tekitada neurootilisi häireid, aga ka alaväärsustunnet, tagasitõmbumist või tunnet, et ollakse “teistsugune”, mitte normaalne. Järjepideva ümberõpetamise tagajärjeks võivad olla ka kroonilised peavalud, keskendumis- ja kõnehäired ning lugemis- või kirjutamisraskused.

Nõuanded vanematele

Et lapsed õpivad igapäevategevusi imiteerimise teel, püüavad nad liigutusi teha nii nagu paremakäelised eeskujud. Vasakukäelistel ei tule see tihtipeale välja. Seetõttu peaksid paremakäelised vanemad püüdma teha asju, näiteks kingapaela sidumist nii, et vasakukäeline laps sellest aru saaks.

Näidake lapsele, et tema käelisus on täiesti normaalne ja eeskätt aktsepteeritav. Isegi joonistamis- ja kirjutamisraskuste puhul on oluline julgustada last kasutama vasakut kätt.

Siia kuulub ka igapäevaelu pisiasjades vasakukäelisusega arvestada, näiteks panna laua katmisel klaas või tass vasakule poole.

Ka igapäevaelus kasutatavad esemeid, näiteks kääre ja sulepäid on saadaval ka vasakukäeliste jaoks mõeldud kujul.

Vasakukäelised lapsed ei ole oma võimete või annete poolest sugugi erinevad paremakäelistest. Nad vajavad lihtsalt veidi rohkem aega teatud tegevustega kohanemiseks.

Tuntud vasakukäelisi inimesi:

Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Jeanne d´Arc, Napoleon, Michelangelo, Bob Dylan, David Bowie, Jimi Hendrix, Ludwig van Beethoven, Paul McCartney, Phil Collins, Ringo Starr, Wolfgang Amadeus Mozart, Ayrton Senna, Muhammed Ali, Albert Einstein, Aristoteles, Bill Gates, Isaac Newton, Neil Armstrong, George Bush, Fidel Castro, Elizabeth ll, Rajiv Gandhi, Napoleon lll, Pablo Picasso, Harry Truman, Mark Twain, Winston Churchill, Johann Wolfgang von Goethe, prints Charles, Bill Clinton, Pele, Tom Cruise, Nicole Kidman,…