Veendu, et suudad õpetajaga teemat arutades rahulikuks jääda

Rahune maha enne, kui õpetajale helistad või talle meili saadad. Emotsioonitulvas võid sa kirjutada asju, mida kibedalt kahetsed. Ka õpetajad on inimesed, kui oma hetkeviha välja purskad, võid aastateks rikkuda õpetaja suhtumise sinusse ja sellega kaasneb tõenäoliselt ka õpetaja kasvõi alateadlik eelarvamus sinu lapse suhtes. Ja seda sa ei soovi. Kui tunned, et lihtsalt pead oma pahameele endast välja saama, siis olgu peale, kirjuta see meil, kuid ära saada seda ära. Salvesta see mustanditesse ja loe see ise järgmisel hommikul üle. Siis on pea selgem ja tõenäoliselt kirjutad ka meili ümber. Tuleta meelde ka seda, et sina tead kogu loo ainult ühte külge — seda, mille esitas sinu laps.

Mõtle, mida sa tegelikult tahad öelda, mis on sinu sõnum

Seda teevad näiteks läbirääkijad, advokaadid ja juristid, ka õpetajad teevad seda. Tee endale selgeks ja sõnasta esmalt enda jaoks põhiprobleem, millele selgitust ostid. Seejärel suudad seda ka arusaadavalt õpetajale esitada. Siis saad oma probleemile lisada fakte ja küsimusi. Lõpuks paku võimalik lahendus või ettepanekud sammude tegemiseks, mis viiksid lahenduse saavutamiseni.

Ära mine isiklikuks

Keskendu faktidele ja ära anna oma väidetes kellegi kohta hinnanguid. Kui sa suhtud oma lapse õpetajasse otsese kriitikaga, paned õpetaja automaatselt kaisteseisundisse, mis võib omakorda kaasa tuua tema rünnaku sinu või sinu lapse suunas. Ei tasu väita midagi sellist: “Minu meelest on see, kuidas sa lapsele kodutöid annad, lihtsalt jabur, mu tütar nutab õhtuti sellepärast tunde, mida sa temaga teed?” Keskendu õpetaja isiku asemel probleemile ja ütle: “Minu laps on õhtuti tihti pisarais ja ütleb, et ta ei saa praegusel moel kodutöid teha.” Kui rõhutad probleemi, siis annad ka õpetajale võimaluse keskenduda probleemi lahendamisele ja õpetaja ei tunne, et peab rakendama kõik jõud enda isiku kaitsmiseks.

Küsi kindlasti võimalike lahenduste kohta

Ära jäta õpetajale võimalust ka probleemist mööda vaadata. Kui on tegemist näiteks olukorraga, kus sinu last kiusatakse, siis kindlasti on ka koolil selle olukorra lahendamiseks vaja pingutusi teha. Kui on teemaks sinu lapse õppimine, siis paku välja omapoolseid lahendusi kodusõppimise tõhustamiseks, kuid küsi ka koolipoolseid lahendusi.

Ole valmis selleks, et kuuled ka loo teist külge

Sinu laps tutvustas sulle probleemi oma vaatenurgast lähtudes. Enne, kui vihast vahutades vabandusi ja õigust nõuad, ole valmis ka loo teist külge ära kuulama. võimalik, et laps pole kogu olukorrast teadlik või ta lihtsalt ei räägi sulle kõike. Kui su laps näiteks tuleb koju sinikaga ja nutab, et teda löödi koolis, siis võib juhtuda, et saad õpetajalt infot ka selle kohta, et intsident algas hoopis sellest, et sinu laps tõukas teist. Loomulikult tuleb oma last usaldada ja uskuda, kuid koolikonfliktide puhul tuleb alati keerulise olukorraga igakülgselt tutvuda.

Lahenda probleeme õigel tasandil

Kui konflikt toimus näiteks klassis, siis võib juhtuda, et sul on tunne, et peaks kohe direktorile õpetaja peale kaebama. Kuid see pole just parim mõte, sest ilmselt saad esmalt vastuseks küsimuse, kas oled klassiõpetajaga teemast rääkinud ja milline oli vestluse tulemus. Kui probleem tekkis klassi tasandil, siis sellel tasandil peaks ka selle lahendamist alustama. Alles siis, kui koos õpetajaga lahenduse leidmine ei anna soovitud tulemusi, on mõistlik kõrgemale poole pöörduda.

Suhete hoidmine tuleb kasuks

Arvesta sellega, et tõenäoliselt õpib sinu laps selle õpetaja klassis veel mõnda aega. Võimaluse korral näita õpetajale pigem seda, et muretsed oma lapse heaolu ja õppimise, mitte aga õpetaja õpetamisstiili või isikuomaduste pärast. Arvesta ka kõige sellega, mida võib tuua sinu lapse jaoks kaasa olukord, kui peaksid õpetajaga suhted lõplikult rikkuma.

Pea oma sõna

Kui oled läbirääkimiste käigus õpetajale lubanud, et tegeled ka omalt poolt probleemi lahendamisega, siis tee seda. Kui sa oled omalt poolt last õppimises aidanud või teda igati toetanud koolikiusamise juhtumi lahendamise puhul, kuid tulemused on siiski kesised, siis saad õpetajaga uuesti rääkides ka endapoolse panuse välja tuua. Sinu järjekindlus ja soov probleemi lahendada paneb ka õpetajale suurema vastutuse omalt poolt panustada.