Usaldus on see, mille olemasolu puhul on lapsel võimalik rääkida ja sinul vanemana aidata.

Mis on kiusamine?

Kiusamine on teise suhtes agressiivne käitumine. See saab olla nii füüsiline (löömine ja lükkamine, togimine, vastu tahtmist kinnihoidmine) kui ka vaimne (tagarääkmine või mõnitamine, teise lapse järjekindel vältimine ja ignoreerimine, alandamine, solvamine, narrimine, grupist väljaarvamine, laimujuttude ning piinlike piltide, videote ja veebipostituste levitamine).

Kiusamist eristatakse teistest konfliktolukordadest selle järgi, et see on tahtlik ja korduv tegevus, millega pannakse kannatajat teadlikult ennast halvasti tundma ja kannatajal on raske end kaitsta.