Erinevus Eesti laste liikuvuses tekkiski esimeses klassis, kus ülekaalulised lapsed liikusid juba märgatavalt teistest vähem. Kõige karmimalt ilmnes ülekaalu mõju Riso hinnangul laste kehaliste võimete testides. "Seal tuli teha kiirjooksu, vastupidavusjooksu, hüpata paigalt kaugust, pigistada käe-dünamomeetrit ja oli ka tasakaalu test," loetleb ta. "Kõikides testides peale käepigistuse jäid ülekaalulised lapsed normkaalulistele alla."

Samas ei reguleeri kaalu ka ainult liikumisega. "Kaal võetakse maha söögilaua ääres. Treening parandab keha koostist, töövõimet ja üldist enesetunnet. Nii et väga-väga palju peaks treenima, et paljalt liikumisega kaalu maha võtta," ütleb Riso.