„Kannatlikkust, võimet ennast valitseda, oma sõnu ja tegusid kontrollida,” loetleb Robert Linna. “Nad on mulle näidanud, kui habras võib elu olla ja et inimene on osa loodusest. Nad on õpetanud mind tähele panema elu enda ümber, imama uusi teadmisi. Nad on andnud mu elule tähenduse,” võtab mees isaks olemise kogemuse ja õppetunnid lühidalt kokku.

Kampaania eesmärk on julgustada isasid lapse kasvatamises aktiivsemalt osalema. Muuhulgas innustatakse isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas kasutama võimalust võtta isapuhkust.

Nii ilmub kuuel järjestikusel reedel läbi meediakanalite uus lugu isadest ja nende peredest. Isiklikele kogemustele tuginedes räägitakse ausalt ja siiralt meheks olemisest ja isaks kasvamisest. Igaühel on oma lugu ja oma sõnum.

“Lapsed on nende isade ellu tulnud erineval moel, nii bioloogiliselt kui südames sündides,” kirjeldab kampaania juht Ireen Kangro. Tema sõnutsi on mõni laps ennast kaua oodata lasknud, teine olnud sünnist saadik teistest erilisem. “Ühise perena koos kasvamisel aga ei ole oluline, kuidas just või milliste võimetega lapsed oma vanemateni jõuavad. Oluline on koos loodud turvatunne ja positiivne usaldussuhe,” kinnitab ta.

Kampaanias osalevad nii lapsega vanemahoolduspuhkusel viibinud isad kui ka need, kes töö kõrvalt panustasid järeltulija kasvatamisprotsessi juba lapse varajases arengueas. Uuringud kinnitavad isade tähtsust laste arengule sünnist saati. Lähedussuhe isaga loob aluse emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse arengule ning toetab igakülgselt lapse terviklikku heaolu.

Alates 20. juulist 2020 rakendus Eestis 30-päevane isapuhkus. Kutsume kõiki isasid seda võimalust kasutama ning tegema positiivse sammu kooskasvamise suunas!

Meediakampaania viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames.