Anete Toming, enneaegsena sündinud aastase poja ema, räägib, millist abi nemad on MTÜlt Enneaegsed Lapsed saanud: "Meie Sebastian sündis 4 kuni 5 korda väiksemana, kui õigeaegselt sündivad lapsed. Eesti meditsiin on küll nii arenenud, et suudab enneaegsed lapsed elule aidata, kuid noore emana sellises olukorras nappis teadmisi, kuidas edasi tegutseda. Siinkohal andis suurt abi MTÜ Enneaegsed Lapsed ja nende loodud Facebooki grupp, kust sain igale küsimusele vastused ja tugevat emotsionaalset toetust. Kristel Kukk kirjutas meiega ka privaatselt, et olla veel rohkem abiks. Tänaseks on Sebastian ideaalselt terve ja tugev poisiklutt ning üsna pea teeb oma esimesed sammud.“

Lastearst Liis Toome on enneaegsete lastega tegelenud juba aastaid: „Risk lapse hilisemate terviseprobleemide tekkeks sõltub lapse enneaegsuse astmest sünnil. Eelkõige on tervise- ja arenguprobleemidest ohustatud enne 28. täisrasedusnädalat sündinud lapsed, kelle sünnikaal on reeglina väiksem kui 1000 grammi. Võrreldes ajalisena sündinud lastega esineb neil pigem varjatud ja kergema raskusastmega kognitiivseid ning käitumis- ja tundeeluhäired, mis tihti ilmnevad alles koolieas.”

Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt on tagatud väga enneaegsena sündinud lastele süstemaatiline jälgimine. Kogutakse regulaarselt andmeid laste probleemide kohta väikelapse- ja koolieas. Peamiseks eesmärgiks on võimalikult vara üles leida terviseprobleemid ja kõrvalekalded optimaalsest arengust või hoopis pere murekohad olukorraga toimetulekul, et tagada õigeaegne ravi lapsele või anda tuge perele. Uuringud näitavad, et võrdluses teiste Euroopa riikidega on Eestis enneaegsete laste ravi ja jälgimissüsteem heal tasemel ning hilisemate terviseprobleemidega laste arv madal”, selgitab dr Liis Toome.

Pampers annetab 1. oktoobrist 16. novembrini ostetud igalt mähkmepakilt 20 senti MTÜle Enneaegsed Lapsed, kui ostad Pampersi mähkmeid COOP, Selver, Rimi ja Maxima kauplustest.

Selle kampaania abil saab meist igaüks Pampersi mähkmeid ostes toetada enneaegseid lapsi ja nende peresid. Toetuse summa selgub ja see antakse üle 17. novembril, mil tähistatakse ülemaailmset enneaegse sünni päeva. Kõik on teretulnud enda panust andma!

MTÜ Enneaegsed Lapsed plaanib Pampersi kampaaniast tuleva annetuse paigutada teavitusvahenditesse, et toetada ühte olulisematest tegevustest, millega nii enneaegseid lapsi kui ka nende peresid saab aidata. „Üheks meie parimaks töövahendiks on Eva Herrera raamat "Pisikese tita lugu", mis on saadaval sünnitushaiglate enneaegsete osakondades üle Eesti. Lapsevanemad saavad raamatu endale võtta ja see on olnud eriti suureks toeks just neile, kellel on kodus veel lapsi, kes vajavad selgitust, miks näiteks emmet kodus ei ole“, selgitab Kristel Kukk. Plaanis on raamat tõlkida ka inglise ja vene keelde ning trükkida kolmes keeles.

Jaga
Kommentaarid