Eakal lähedasel on üks hetk raskusi enese eest hoolitsemisega ja sageli tema füüsilised ning psüühilised erivajadused muutuvad ajaga vaid suuremaks. Samuti vananeb koos hoolt vajava lähedastega abistaja ise ja tema jõuvarud vähenevad. Pikapeale halveneb ka tervis. Peale selle tuleb endale aru anda, et pereliikme hooldamiseks on lisaks füüsilisele vastupidavusele vaja omandada ka spetsiifilisi teadmisi ja oskusi.

Abi on lähemal, kui oskad arvata

Hea, kui läbipõlemise äratundmine saabub enne tervisemuresid. Seepärast tuleks pereliikmetel mõelda ka enda soovide peale. Kui võimalik, naasta tööturule kasvõi osalise koormusega, et jätkata ka oma tegevuste elluviimist. Üheks võimaluseks on otsida abikäsi veebikeskkonna CareMate vahendusel, mis viib kokku abivajajad ja koolitatud hooleandjad.

Oma lähedasele inimesele saab hooleandja tellida, kui registreerida end kasutajaks veebilehel caremate.ee, täita profiil – abivajaja pereliikme andmed, elukoht, vanus, tervisliku seisundi kirjeldus ja info abivajaduse kohta – ning lisada, millal, kui kauaks ja mis hooleabiteenuseid vajatakse. Teenuseid saab tellida igapäevaselt alates 45 minutist, kuid ka vaid korraks-paariks nädalas või kuus. Seejärel pakub süsteem valiku ja kirjelduse erinevate abiliste kohta, kelle seast saab valida oma pereliikmele sobivama. Hooleabiteenuse kasutamine maksab 10–15 eurot tund.

Praeguseks on hooldusplatvormiga CareMate liitunud enam kui 700 hooleandjat, peamiselt Tallinnast, Tartust ja Pärnust. Kõik hooleandjad on enne veebiplatvormiga liitumist läbinud hooldaja teenuse osutamiseks vajaliku e-õppe ja sooritanud testid positiivsele tulemusele. Igas kuus toimuvad hooleandjatele ka praktilised koolitused.

CareMate on arendamas sotsiaalministeeriumi ellukutsutud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatava projekti „CareMate infosüsteemi piloteerimine ja arendamine kodu- ja isikuhooldusteenuste vahendamiseks” abil mugavamat ning mitmete uuendustega, näiteks konkreetse hooleandja valikuvõimalusega, innovaatilist platvormi, mille testimiseks otsib CareMate inimesi.