Aruta lapsega, mis on üldse info ja miks see oluline on

Uuri, milleks tema arvates temal elus informatsiooni vaja on? Kuidas info teie pere elu mõjutab? Kuidas info otsuste tegemist mõjutab? Näita, kuidas info mõjutab nende arvamusi ja mõtlemist. Näita, kuidas infot kasutatakse probleemide lahendamiseks.

Räägi temaga sotsiaalmeediast

Selleks et sotsiaalmeediast lapsega üldse rääkida, peab teil olema tekkinud harjumus seda teemat arutada. Muidugi tuleb rääkida sotsiaalmeediast lapsega eakohaselt, aga näiteks teismelisi peakski võtma juba selle teema ekspertidena ja laskma neil sulle seal toimuvast rääkida.

Lapsevanem võiks lapsele ka oma sotsiaalmeedia kasutusest rääkida ja näidata, mida sina seal teed. Kindlasti ei ole mõtet sotsiaalmeediat täielikult keelata ega naeruvääristada lapse huvi sotsiaalmeedia vastu. Kui sa jälgid oma lapse tegevust sotsiaalmeedias, siis ole selle suhtes aus. Väga oluline on lapsele pidevalt meelde tuletada, et see ei ole privaatne ja kõik, mida ta seal teeb, võib olla teistele näha, ka privaatsõnumid.

Aita mõista reklaamide olemust

Tänapäeva lastele suunatakse rohkem reklaame kui iial enne. Neid tuleb õpetada olema reklaamide suhtes teadlikud ja vastupanuvõimelised. Nooremate lastega saab reklaamidest rääkida näiteks sellise koduse eksperimendi käigus: lase lastel teha nimekiri heast ja olulisest nende elus (mida nad väärtustavad, armastavad, kalliks peavad). Siis palu neil teha nimekiri asjadest, mida nad saavad osta. Lase neil kahte nimekirja võrrelda, arutledes, mis ja miks teeb neid tegelikult õnnelikuks ja mis mitte. Suurematele lastele võid näidata reklaampiltide ja tegelikult saadud toodete erinevusi (nt riietest), õpetada neid toodete hindasid erinevates e-poodides võrdlema jne.

Lasteaedades jagatud reklaam:

Näita lapsele libauudiseid ja väärinfot

Jah, kõlab ilmselt üllatava mõttena lapsele ise libauudiseid tutvustada, aga ta ei saa aru teoreetilisest kirjeldusest libauudiste ja sotsiaalmeedias leviva väärinfo kohta. Parem on neid talle näidata, et ta teaks, mis need on ja oskaks infomüras orienteerudes vähemalt teadvustada, et valeinfo seal levib.

Otsi veebist mõni libauudis, mis pole liiga keerulisel teemal (kasuta kas või satiiriuudiste portaali lugejakiri.ee), ning aruta lapsega selle üle kasutades järgmisi küsimusi: kes selle uudise tegi? Kellele see suunatud on? Kes sellest uudisest kasu saab? Mis kahju see uudis teha võib? Kas siit uudisest on mingi informatsioon välja jäetud? Kas seda kanalit võib usaldada? Kas mujal uudistes on sama info?

Hirmutava pealkirjaga uudis, mis räägib tegelikult seigast ajaloos 100 aastat tagasi

Tee lapsega sotsiaalmeedia leping

Nii nagu digivahendite kasutamisel on hea kehtestada lapsega kohe alguses kasutamise reeglid, nii on mõistlik teha ka sotsiaalmeediaga. Mänguline viis selleks on kirjutada alla päris paberil leping, kus laps lubab näiteks: mitte kasutada sotsiaalmeediat kellelegi kiusamise või kuulujuttudega haiget tegemiseks; olla ettevaatlik isikliku informatsiooni jagamisega; kaitsta oma privaatsust; mõelda oma mainele; pidada kinni ekraaniaja reeglitest. Vanem võiks omalt poolt ka lubada midagi. Näiteks, proovida osaleda sotsiaalmeedia maailmas; mitte postitada piinlikke kommentaare; panna oma laps sõbraks ja tema tegemisi jälgida; austada lapse privaatsust.