Lahkuminekut ei saa vaadata ühe arendatava teenuse keskselt ja selleks soovitakse leida lahendusi lahutavate või lahku minevate vanemate probleemküsimustele igast aspektist lähtuvalt.

Veebiülekanne „Kuidas lahku minna?“ põhineb erinevate perede lahkumineku kogemusel. Kogemuste kaudu näidatakse Eesti perede lahkuminekute nägu ja vastatakse küsimustele – milleks lahku minnes valmistuda, kellelt abi otsida, kuidas jääda lapse heaolu austavaks lapsevanemaks ning kuidas hoida enda ja kogu perekonna vaimset tervist.

Oma nägemuse lapsevanemate vajadustest ja võimalustest tänases Eestis andsid perelepitaja Ingrid Tiido, pereterapeut Katri Lamesoo, kohtunik Donald Kiidjärv ja lastekaitsetöötaja Anne Sundja.

Lisaks tutvustati praktiliste näidete abil, mis toimub perelepitaja kabinetis ning „Dialoog laste nimel“ programmis. Päeva avas Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte osakonna juhataja Andres Aru ning ülekannet juhtis Kadi Jaanisoo-Kuld.

Vaata taas!