Avaldame järgneva pöördumise:

Head lasteaednikud ja lapsevanemad!

Elame juba aasta koos koroonaviirusega. Möödunud kevadel oli palju teadmatust ja hirmu ning vähe haigestumisi. Täna on seis vastupidine – oleme teadlikumad, kuid haigestumiste osas on Eesti maailmas esirinnas. Olukord, mille lõppu ei tea keegi, on tekitanud inimestes väsimust, ollakse tüdinenud kodus olemisest ja sellest, et sisuliselt tuleb elada päev korraga.

Igapäevaelu on seotud piirangute ja reeglitega. Paljud on kaotanud töö või on nende sissetulekud vähenenud. Ühesõnaga olukord on keeruline kõigi kodanike jaoks. Siiski on üks positiivne asi: lasteaiad ja -hoiud töötavad igapäevaselt, et vastu võtta lapsi ning aidata hoida mingilgi määral ühiskonda toimivana.

Vabariigi valitsus kinnitas 9. märtsi istungil 11. märtsist kehtima hakkavate piirangute korralduse, mille eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Valitsus andis soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Haridus- ja teadusministeerium koostas 10. märtsil võimalikult ohutuks töö korraldamiseks omakorda juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia ja -hoiu teenuse tagamiseks, kus korratakse üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted ning saatis need lasteaedadele ja kohalikele omavalitsustele.

Haridus- ja teadusministeerium on andnud juhised lasteaedadele, kus rõhutatakse: “Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume lapsevanematel vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia”.

Vabariigi valitsuse poolt on viimaste piirangute raames antud tungiv soovitus ja HTM-i juhised lapsed koju jätta on tekitanud lasteaednike ja lapsevanemate seas palju vastakaid seisukohti ning arusaamatust.

Meedia on täis vastuolulist infot, sotsiaalmeedia on täis emotsioone ning ametkondade juhiste mõistmisel on kõigil osapooltel interpreteerimiseks ruumi.

Head lapsevanemad!

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse hoida oma lapsed kodudes, vältimaks nakatumise levitamist lastekollektiivide kaudu. Me tunnustame teie panust kohusetundlike kodanikena ning oleme kindlad, et igasugune kontaktide vähendamine viib meid kiiremini endise elu juurde tagasi. Esialgsete plaanide kohaselt kehtivad tänased piirangud 25. aprillini. Meid ootab veel ees üle kahe nädala ühist pingutust.

Lasteaed on teie lapse teine kodu ja ühine kodu paljude erinevate perede lastele. Kõik rühmas toimuv mõjutab otseselt või kaudselt kõiki seotud perekondi. On hea teada, et lapsed soovivad lasteaeda tulla ja usume, et lastel on raske olla sel keerulisel ajal pikalt sõpradest eemal. Teame, et lasteaed on koht, kuhu tuleb kokku palju inimesi erinevatest keskkondadest ning seetõttu on siin viiruse levikuks soodsad tingimused.

Nii on lasteaiad olukorras, kus tehakse kõik endast olenev kehtivate juhendite ja hetkel saadaoleva informatsiooni alusel, et viiruse levik peatada (kontaktide vähendamine, distantsi hoidmine, siseruumides maski kandmine, ruumide desinfitseerimine, töötajate vaktsineerimine jne), kuid vaatamata sellele on iga päev olemas võimalus, et mõni viirusekandjast (perekonna teadmata) laps satub lasteaeda.

Nakkuse levitamiseks piisab, kui nakkusekandja viibib rühmas kasvõi 15 minutit. Enamasti toob haigestunud lapse kollektiivis käimine kaasa lasteaias haiguspuhangu ning rühm tuleb sulgeda. Lasteaednikud muretsevad ennekõike laste ja teie pereliikmete tervise pärast.

Lasteaia kaudu võib iga pere saada nakkuse, kuna lapsed võivad olla viiruse kandjad ning lähikontaktsed muutuvad nakkuse levitajateks. Kuigi enamik õpetajaid on tänaseks esimese vaktsiini doosi kätte saanud, ei anna see vaktsineeritutele täielikku immuunsust. Soovime hea seista lasteaia personali ja nende lähikondlaste, meie kogukonnaliikmete eest.

Õpetajatel on lähedased: lapsed, eakad vanemad, riskirühmadesse kuuluvad pereliikmed, kellel on samuti õigus oma tervise kaitsele. Pidev töötamine pinge ja haigestumise ohu olukorras, kus ühel pool on lasteasutusel kohustus täita vabariigi valitsuse korraldust ning teisel pool vanemate üha kasvav surve lapsed aeda tuua, paneb lasteaiad äärmiselt keerulise olukorda. Soovime väga, et meie lapsed ja nende pered jääksid praeguses olukorras terveks nii vaimselt kui füüsiliselt.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on pidanud kinni valitsuse ja haridus-ja teadusministeeriumi juhistest nakkusohu minimaliseerimiseks ning leidnud võimaluse hoida oma lapsi kodus. Soovime, et kõik perekonnad saaksid keerukates oludes hakkama ning vajadusel tuge ja toetust ühendamaks pere- ja tööelu. On toimivad lahendused, kuidas keerulistest olukordadest üle saada ja koos perega kodus olemine ning samal ajal töötamine võimalikuks muuta.

1. Koosta päevakava, millest peab kinni kogu pere.

2. Jaga koduste tööde kohustusi. Kaasa lapsi neile jõukohastesse kodutöödesse.

3. Valmista korraga rohkem toitu, et ei peaks igaks söögikorraks eraldi toitu valmistama.

4. Liigu värskes õhus üksi, lastega või kogu perega päevas vähemalt 30 minutit.

5. Suhtle oma lapse rühmaga, kirjuta või helista lasteaeda.

Õpetaja on spetsialist ning oskab nõu anda, kuidas lastega keerulistes olukordades toimida.

Head lasteaiaõpetajad!

Mõistame, et pikalt eesliinil töötamine on olnud keerukas ja kurnav, kuid kutsume teid üles mõistmaks lapsevanemaid, kelle lapsed täna lasteaias käivad. Kuigi vahel tundub teile mõne lapse lasteaeda toomine põhjendamatu, puuduvad lasteaial andmed, milline olukord kellelgi perekonnas valitseb.

Täna on lasteaia kohakasutuse vajadus ja selle väljaselgitamine jäetud perede otsustada. Haridus- ja teadusministeerium viis 25.–31.03.2021 kohalike omavalitsuste seas läbi küsitluse, et kaardistada lasteasutuste kohtade kasutamine ja koroona viiruse kriisi leviku tõkestamisega seotud otsused.

26. märtsi 2021 seisuga käis 73% lasteaedades ja -hoidudes kohal kuni kolmandik lastest. 20% kohalikes omavalitsustes osales lasteaia töös 34–50% lastest ja 7% omavalitsustes 51–75% lastest.

Soovime kõigile teile kannatlikkust ja pikka meelt selgitamaks vanematele täna kehtivate valitsuse otsuste tagamaid. Oluline on astuda vanematega dialoogi hinnanguid andmata.

Soovitame vanemaid teavitada, et lapsed on võrdselt täiskasvanutega viiruste edasikandjad ning vanemate tehtud otsus tuua laps lasteaeda seab esmajoones ohtu nende enda pere tervise ning piirab lapse õigust oma tervise kaitsele. Julgustage lapsevanemaid võtma vastu otsuseid, mis seavad esikohale lapse ja perekonna tervise.

Enamik kohalikke omavalitsusi on omalt poolt leidnud võimaluse vabastada kuni piirangute lõpuni vanemad lasteaia kohatasust. Soovitame oma murega pöörduda esmalt lasteaia juhtkonna poole. Abi saab ka:

2. Eesti koolipsühholoogide ühing http://www.koolipsyhholoogid.ee, 7350750

3. Haridustöötajate tugiliin 7350750 eesti keeles igal tööpäeval kell 1220, vene keeles

7350760 igal teisipäeval kell 1220.

4. Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: soovitused ja korduma kippuvad küsimused: www.hm.ee/koroona

Teineteist kuulates, mõistes, toetades ja ühiselt lahendusi leides on võimalik praeguses keerulises olukorras hakkama saada, hoidmaks lapsi, perekondi ja õpetajaskonda.