Märgid, mis viitavad andekale lapsele

 • Ta õpib kiiresti, lihtsalt ja tõhusalt uusi asju
 • Tal on oma vanuse kohta erakordselt suur sõnavara
 • Tal on suurepärane ja/või ebatavaline aruteluoskus ja järelduste tegemise võime
 • Tal on suurepärane mälu, kuid suhtub tuupimisse tõrjuvalt
 • Tal on hea enesedistsipliin
 • Tema tegevusel ja mõtlemisel on struktuur, järjepidevus ja korrapära
 • Suudab seoseid leida ja luua väga erinevate asjade ja teemade vahel
 • Ta on maailmaasjade suhtes uudishimulik, esitab provokatiivseid ja abstraktseid küsimusi
 • Võime lahendada probleeme küsimusi ümber sõnastades ja uudseid lahendusi pakkudes
 • Tal on oskus süvenenult tegeleda ühe kindla asjaga
 • Annab küsimustele kiireid ja nutikaid vastuseid
 • Tunneb suurt huvi teaduse või kirjanduse vastu
 • Ta on väljendusrikas nii suuliselt kui kirjalikult
 • Tal on võime mõista abstraktseid asju
 • Ta tunneb end emotsionaalselt turvaliselt
 • Kipub eakaaslaste üle domineerima, soov olukordi ise lahendada
 • Kasutab palju oma loomulikku nutikust
 • Keerukad asjad ja olukorrad ei heiduta teda
 • Ta tunneb end enamasti mugavalt


Andeka lapsega tuleb tegeleda

Andeka lapse tegevus peab pidevalt pakkuma avastamisvõimalusi, sest muidu tekib igavuse- ja rutiinitunne ning sellega võivad hiljem kaasneda mitmed distsipliiniprobleemid klassitunnis (oma mõtetes olemine, tunni korra rikkumine, mitte kaasa töötamine jne).

Tagasilöökide põhjuseks võib olla see, et esimeses neljas klassis laps vaid igavles tunnis ning töötegemise harjumus jäi välja kujunemata. Sagedasteks andekatega seonduvateks omadusteks on perfektsionism ja üldine emotsionaalne tundlikkus.

Allikas: popsugar.com