Kõik oleneb sellest, miks laps ja lapsevanem üldse koos õpivad – kas midagi on lahti õpimotivatsiooniga, millel omakorda võib olla mitmeid põhjuseid - kas kodutöid on liiga palju, need on mõtestamata või tema jaoks liiga keerukad? Kindlasti on vanemate ja laste koos õpitava üle arutlemine ning teadmiste ühine laiendamine suurepärane, aga tegelikult ei peaks vanem lapsega kõike täielikult koos õppima ega tegema tööd lapsega samas mahus. Õpetaja ei taha, et talle esitataks teiste täiskasvanute teadmisi. Kui vanem teeb kõik lapse eest ära

Jaga
Kommentaarid