„Väike stress on positiivne ja edasiviiv jõud, aga kui tegemist on juba pikaajalise ja püsiva olukorraga, siis ei tohiks jääda ootama ega mõtlema, et see võib ise mööda minna,“ kinnitab Marilin Küünarpuu.

Mia-Ly sõnul on õpilasi väga erinevaid. „On neid, kes ei võta endale peale kooli rohkem kohustusi, aga on ka neid, kes tegelevad kooli kõrvalt väga paljude erinevate projektide ja hobidega.“ Tema ise kuulub nende noorte hulka, kellel on väga palju kõrvaltegevusi. Kuigi tal on vaja iga päev ka koduseid koolitöid teha, jõuab ta ka kõrvalprojektidega tegeleda. „Mahutan need oma vabasse aega, kuid loomulikult on olnud ka olukordi, kus pean mõnele asjale ära ütlema, sest näen, et see ei mahu enam mu graafikusse,“ ütleb ta.

„Võrreldes varasema ajaga on nüüd noortele nii palju erinevaid huvitegevusi olemas,“ kinnitab Marilin ja lisab, et seda võib vaadata kui positiivset nähtust, sest see annab noortele nii palju lisaenergiat, kui neil on võimalus siduda ennast tegevustega, mis neile huvi pakuvad.

Kui palju on liiga palju, on Marilini sõnul väga individuaalne. „Kui aga läheb nii kiireks, et enam pole võimalik päevas kahte puhkepausi teha, siis võiks hakata midagi vähemaks võtma,“ soovitab ta.

Murekohti, kuidas vanemad ja kool saaks noori aidata, on aga Mia-Ly sõnul mitmeid. Näiteks soovitab ta vaadata ka hinnete taha. „Olen väga palju kohanud sellist suhtumist, et kui sul on hinded korras, siis järelikult on ka sinuga kõik korras, ning kui sul on hinded halvad, siis peab olema kindlasti midagi juhtunud. Tegelikult võib ka sellel õpilasel, kellel on hinded korras, olla väga raske.“

Kuidas aru saada, et sul on enda lapsega lähedane suhe? Kuidas rääkimine päriselt aitab? Kuidas parandada lapse ja vanema omavahelist läbisaamist? Mida saavad kooli personal ja lapsevanemad ära teha selleks, et laps saaks paremini õppida? Neile ja paljudele teistele kooliteed toetavatele küsimustele leiad vastuse juba podcast’ist:

1x
00:00

Lasteabi on mõeldud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele nõu küsimiseks ja abi saamiseks. Tasuta ja ööpäev läbi saab pöörduda numbril 116 111, veebivestluse kaudu kodulehelt www.lasteabi.ee või e-kirja teel info@lasteabi.ee. Lasteabi on olemas igal ajal ja iga murega.

Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Jaga
Kommentaarid