Kuna eKooli andmeid täiendatakse igapäevaselt lisades sinna pidevalt uut informatsiooni iga õpilase hinnete, puudumiste ja märkuste kohta, on nende alusel võimalik välja töötada reaalajas toimiv ja pidevalt uuenev hoiatussüsteem. Häirekell annab klassijuhatajale ja tugispetsialistile märku, kui õpilane on mingi teguri alusel sattunud õpingute katkestamise riskirühma ning talle tuleb pöörata eraldi tähelepanu, et ta koolist välja ei langeks.

Tugispetsialistile on häirete sisu justkui võti vestluste alustamiseks.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi HEV koordinaator ja sotsiaalpedagoog Pille Korsten on oma töös Häirekella rakendust juba kasutanud ja tema sõnul annab see hea ülevaate mõne õpilase korduvatest probleemidest ning saab näha kodu-kool-laps vahelist mustrit. Ta tõi näite ühest põhikooli õpilasest, kes puudus põhjuseta väga palju. „Hiljem selgus, et need numbrid tulid kehalisest kasvatusest. Lapsega vesteldes selgus, et ta on end lõikunud ning ei julge tundi minna, veel vähem ujuma minna. Last toetades võimaldasime tal kooliteed jätkata ning seeläbi hoidsime ära koolist väljalangemise. Tugispetsialistile on häirete sisu justkui võti vestluste alustamiseks,“ ütles Pille Korsten.

Mõttekoja Praxis analüütik Jane Esteri sõnul võib õpetajate suure töökoormuse tõttu juhtuda, et õpilase probleemi koolis ei märgata või märgatakse liiga hilja, kui see on juba süvenenud. „Õigeaegne sekkumine võib aidata õpilastel õpinguid jätkata ning vähendada koolipersonali koormust väljalangemisega seotud probleemidega tegelemisel. Infot võimalike probleemide kohta edastatakse klassijuhatajale ja tugispetsialistile kord nädalas, ööl vastu esmaspäeva. Sellisel moel on võimalik häiretega kohe nädala alguses tegeleda,“ selgitas analüütik.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetest nähtub, et gümnaasiumis alustanutest lõpetab samas koolis keskmiselt 80% ning ligikaudu pooltes praegu tegutsevates gümnaasiumites on lõpetajate osakaal alla 80%. Kuigi osa katkestajatest lõpetab õpingud mujal, on tegemist probleemiga, mis vajab koolide tasandil senisest tulemuslikumat ja süsteemsemat sekkumist.

eKool on Eestis 2002. aastal loodud koolihaldussüsteem, mis ühendab endas kodu, kooli ja omavalitsust.

Jaga
Kommentaarid