„Laste sünni tõttu ei pea sa töölt ära tulema, vaid saad lapsed üles kasvatada töötamise kõrvalt,“ kinnitab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku asetäitja Siiri Grünbaum. „Et see oleks võimalik, on tööandjatele pandud seadusega kohustus, et nad peavad tõhustama töö- ja pereelu ühitamist.“

Kas sina tead kõiki oma õigusi rasedaks jäädes ning lapse kõrvalt tööle naastes?

Jaga
Kommentaarid