Seminaril astuvad üles ja jagavad oma kogemusi koos kasulike nõuannetega Kalev Pihl, lapsevanem, IT-spetsialist ja koolitaja ning Elyna Heinmäe, lapsevanem ja haridustehnoloog. Arutelu modereerib meediaõpetaja Karl Gustav Adamsoo.

Seminariga saad liituda SIIN.

Seminar toimub Lastekaitse Liidu projekti „Targalt internetis“ raames. Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset väärkohtlemist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Selle raames:

  • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;

  • koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele;

  • korraldatakse õpilaste omaloomingukonkursse;

  • lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.ee) ja chat lahenduste kaudu;

  • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist;

  • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja Insafe-i koostöövõrgustikes.

Jaga
Kommentaarid