„Lapse abivajaduse eelhindamise arendus on esimene teenus, mis uuenevasse STARi loodi. See võimaldab edaspidi lihtsamat, kiiremat ja turvalisemat arendust ning paremat kasutajakogemust,“ rääkis Pukk. „Kesksel kohal on terviklik lapse profiil, mis koondab tema andmed erinevatest riiklikest andmebaasidest ja info varasematest menetlustest.“

Lastekaitseseadus näeb ette, et igaüks, kes märkab abivajavat last, peab sellest teatama kohalikule omavalitsusele (KOV) või Sotsiaalkindlustusameti Lasteabi telefonil 116 111.

Kui info abivajavast lapsest jõuab KOVi töötajani, on lastekaitsetöötajal kümme päeva aega, et anda lapse abivajadusele esmane hinnang. Tänu uuele digitaalsele tööriistale on see protsess kiirem, mugavam ja tõhusam.

Jaga
Kommentaarid