Õppekava on paindlik

IBO on rahvusvaheline haridusorganisatsioon, mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis. IB koole on kokku 5600 ja need tegutsevad 159 riigis.

IB diplomiprogramm pakub õpilasele paindlikku ainevalikut ja rohkelt eneseteostuse võimalusi. Noor saab õppekava läbides mitu eelist: programm toetab inimese terviklikku arengut, vormib kriitilist arutlus- ja mõtlemisoskust ning juurutab rahvusvahelist üksteisemõistmist. Kogu õpe toimub inglise keeles.

IB õppes haridust omandades saavutab noor valmisoleku jätkata õpinguid erilaadsetes kõrgkoolides. Paindlik, individuaalselt kohandatav õppekava tagab selle, et õpilane keskendub enim just nendele ainetele, mis toetavad tema tulevast karjääri.

Eelaasta laob tugeva vundamendi

10. klassi ehk IB eelaasta kursused on üles ehitatud nii, et need looks hea aluse diplomiprogrammis valitavatele õppeainetele.

IB eelaasta õpilane

 • omandab süvendatult matemaatikat ja inglise keelt;

 • tutvub teadmiste kujunemise teooriaga;

 • õpib tundma iseend ainetes, mis aitavad tal kujuneda ennastjuhtivaks õppuriks;

 • paneb aluse enda oskusele kirjutada akadeemilisi uurimistöid ja esseid;

 • lihvib kommunikatiivseid oskusi;

 • avastab iseend mitmesugustes loovprojektides;

 • omandab majanduse ja ettevõtluse baasteadmised, ning

 • läbib ka bioloogia, füüsika, keemia, Euroopa ajaloo ja Eesti kultuuriloo kursuse.

Järgnevad kaks põhiaastat

10. klassi ehk IB eelaasta lõpus otsustab noor, milliseks kujuneb tema edasine õpe. Õpilane valib kuus põhiainet, millest kolme omandab ta järgmise kahe aasta jooksul süvendatult.

Audentese rahvusvahelise kooli IB diplomiprogrammi põhiained on 2022/2023. õppeaastal olnud järgmised:

 • keel ja kirjandus inglise või vene keeles („Language and literature“); kirjandus eesti või mõnes muus emakeeles („Literature“);

 • inglise keel võõrkeelena; saksa, vene ja hispaania keel algajale („Language in acquisition“);

 • psühholoogia, ajalugu ja ärikorraldus („Individuals and society“);

 • keemia, bioloogia ja füüsika („Scienses“);

 • matemaatika („Mathematics“);

 • visuaalne kunst („Visual arts“).

Meie õppurid on enamasti otsustanud õppida süvitsi aineid, mis toetavad nende hilisemat karjääri. Iseenda huvist ja võimekusest lähtudes võib näiteks tulevane

 • insener keskenduda reaalainetele;

 • arst õppida süvendatult bioloogiat ja keemiat;

 • arhitekt valida põhiaineteks visuaalsed kunstid, füüsika ja matemaatika.

Paljud on täiendanud ja realiseerinud enda loomupäraseid andeid meie kunstiprogrammis, aga samal ajal õppinud näiteks ka ärikorraldust. Valikuid, mille alusel õppeprogramm kokku panna, on palju. Aitame õppuril tema perega koostöös leida parima võimaliku lahenduse.

Õpilane valib kuus põhiainet, millest kolme omandab ta järgmise kahe aasta jooksul süvendatult.

Kool, mis avab paljud uksed

Meie kooli õpilased on rõhutanud, et neile meeldib siinne avatud ja mitmekesine keskkond, kus kohtuvad eri keeled ja kultuurid. Plussiks peetakse ka seda, et õpigrupid ei ole suured ning et õpetajate ja õpilaste vahel valitsevad sõbralikud ning vastastikusele austusele tuginevad suhted.

Noored, kes on viimastel aastatel meie kooli lõpetanud, õpivad praegu üle maailma väga eriilmeliste õppekavade järgi. Audentese IB vilistlasi võib leida näiteks järgmistest ülikoolidest:

 • UCLA (USA), neurokirurgia;

 • Hong Kong Polytechnic University, tehisintellekti disain;

 • Vrije Universiteit Amsterdam (Holland), infotehnoloogia;

 • Howest University of Applied Sciences (Belgia), digitaalkunst ja meelelahutus;

 • Lithuanian University of Health Sciences (Leedu), veterinaaria;

 • University of Kent (Suurbritannia), rahvusvaheline ärijuhtimine;

 • Bucks New Uni (Suurbritannia), kunst;

 • California Polytechnic State University (USA), kommunikatsioon;

 • EU Business School Münchenis (Saksamaa), rahvusvaheline äri;

 • University of Geneva (Šveits), majandus- ja juhtimisteaduskond;

 • Fordham University (USA), film ja televisioon;

 • Saxion University of Applied Sciences (Holland), füsioteraapia ja ettevõtlus;

 • Tartu Ülikool, geneetika ja biotehnoloogia;

 • TalTech, rakenduslik majandusteadus;

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, ristmeedia filminduses ja televisioonis;

 • Eesti Kunstiakadeemia, sisearhitektuur;

 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, innovatsioon ja disain.

Selle aasta abiturientide seas on tulevased meedikud, biokeemikud, insenerid, kunstnikud, psühholoogid, juristid, arhitektid, restauraatorid ja ärikorralduse eksperdid. Veel mõni kuu ja nad on oma keskkooliõpingute lõpusirgel. Jäänud on veel anda viimane lihv ja panna eksamitega oma gümnaasiumiõpingutele punkt.

Jäänud on veel anda viimane lihv ja panna eksamitega oma gümnaasiumiõpingutele punkt.

Uute IB õpilaste vastuvõtt on alanud

Kandideerimisavalduse saab täita meie veebilehel, kus on ka info vastuvõtu kohta.

Avalduse laekumise järel lepime kokku, millal toimub veebiintervjuu ja millal saab õpilane veebis teha sisseastumiskatsed.

Loen Audentese rahvusvahelise kooli ja selle vastuvõtu kohta lähemalt.

Jaga
Kommentaarid