1. Eestis on poisse 7035 võrra rohkem (kokku 138 073) kui tüdrukuid (kokku 131 038).

  2. Kõige suurem on laste osakaal väikelinnades – 25%. Maalises piirkonnas moodustavad 0–17-aastased 20% ja linnades 19% elanikest.

  3. Maakonniti on kõige suurem laste osakaal Tartumaal, kus nad moodustavad 21,7% rahvastikust. Suhteliselt kõige vähem lapsi elab aga Hiiumaal, kus neid on 15,5% kogu rahvastikust.

  4. Kõige rohkem elab Eestis 12-aastaseid lapsi, kõige vähem aga alla aastaseid.

  5. Kõige suurem hulk lapsi peab sünnipäeva 27. juunil ja 15. juulil – neil päevil on sünnipäev 872 lapsel.

  6. Kõige levinum poisslapse nimi on Rasmus ja tüdrukunimi Sofia.

  7. 74% lastest on eestlased. See on 6 protsendipunkti rohkem kui eestlasi kogu rahvastikust (68%).

  8. Eesti keelt räägib emakeelena 70% Eesti lastest. Kogu rahvastikust on eesti keel emakeeleks 66%-l.

  9. Kõige rohkem lapsi on sündinud suvekuudel – 27%. Kevad- ja sügiskuudel on sündinud 25% ning talvel 23% lastest.

Jaga
Kommentaarid