Kogu info on tänase, ehk 30. juuni seisuga ning võib iga hetkega muutuda, sest mitmed koolid tegelevad soovijatega nende saabumise järjekorras.

Artikkel täieneb jooksvalt. Oleme ühendust võtnud pea kõikide ümbruskonna koolidega ning kohe, kui saame vastuseid nendelt, kes seda seni veel andnud ei ole, lisame need artiklisse.

Pelgulinna Riigigümnaasium ehk PERG

Gümnaasiumi 10. klassidesse võetakse kokku 360 õpilast, kellest 18 õpivad eesti keelt teise keelena. Kooli kinnitusel on kõik koolikohad hetkel täidetud ning ootenimekirjaski mõned õpilased. Siiski märgib kool, et lisavastuvõtu vastu on kümned õpilased neile soovi avaldanud ning lõplik otsus selle kohta tehakse augustis.

Tallinna Kunstigümnaasium

Gümnaasiumisse võetakse vastu pea 80 õpilast, kes saavad valida kolme suuna vahel – arhitektuur, disain ja meedia. Hetkel on direktori sõnul täidetud umbes 85% kohtadest ning 15% veel vabad. Järgmisel nädalal tuleb kooli kodulehele välja info korduskatsete kohta, mis toimuvad perioodil 7.–15. august. Katsed sarnanevad esialgsete katsetega, mille info on samuti kooli kodulehel.

Jakob Westholmi Gümnaasium

Kool on avanud täitmata jäänud gümnaasiumikohtadele lisavastuvõtu, mille

Jaga
Kommentaarid