Murelikuks teevad lapsevanemad, kes märkisid, et rahanappuse tõttu jäävad laste suvised tegevused sootuks ära. Kõige teravamalt torkab probleem silma Valgamaal, kus 18% lastest ei plaani suvel töötada ega saa ka vanematelt sentigi taskuraha. Valgamaale järgneb Põlvamaa 13%-ga, Jõgevamaa 12%-g ning Võru- ja Pärnumaa 11%-ga. Suvetegevusteks, laagriteks, meelelahutuseks ja huviringideks ei saa lapsele raha anda 8% uuringus osalenud Tartumaa vanematest ja 1% Harjumaa lapsevanematest.

Keerulisest olukorrast välja tulemine nõuab kärpeid pere eelarves

„See, et Eestis on regiooniti tuntavalt erinev jõukuse tase ei tule kellelegi üllatuseks, kuid probleemid torkavad eriti tugevalt silma just kriiside ajal. Praegu on näha, et koroona-, energia-, ja inflatsioonikriis on paljud Lõuna-Eestis elavad lapsevanemad jätnud finantsiliselt keerulisse seisu, millest väljatulemiseks tuleb paratamatult pere eelarve kuludes kärpeid teha. Esimeseks sammuks rahaasjade kontrolli alla saamisel on kõikide kulude väljaminekute täpne üles märkimine,“ ütleb Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Citadele uuringu kohaselt on Lõuna-Eesti kõige parem seis Viljandimaal. Sealsetest lapsevanematest peab 6% võsukesed rahata jätma. Keskmiselt plaanitakse Viljandimaal sel suvel laste meelelahutuseks kulutada 101-200 eurot. Kõige enam suunavad raha võsukeste suvetegevusteks Harjumaa lapsevanemad, tervelt 20% elanikest eraldab enam kui 400 eurot.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juunis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.

Jaga
Kommentaarid