Sel aastal on teravalt fookuses digipädevuse teemad, puudutades nii sotsiaalmeediat, küberohtusid kui tehisintellekti. Näiteks 11. augustil kl 14.00-15.30 toiumub Turvatunde alal vestlus „Noored küberohtudest - kes viskaks päästerõnga? Arutelu pakub lastevanematele vajalikku informatsiooni sellest, milliste ohtudega seisavad silmitsi noored, kui avavad nutiseadme.

Samal ajal on Noorte alal arutlus „Sotsiaalmeedia (positiivne) mõju“, mille käigus muuhulgas nii sotsiaalmeedia tavakasutaja kui Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor võtavad teemaks sotsiaalmeedia positiivse mõju.

Kl 16.30 jätkub noorte alal vestlus teemal „Kuidas õppida õppima AI-ga“, mille käigus tõotab üles kerkida häid ettepanekuid, kuidas tehisintellekti õppetöös kaasata.

Samal ajal ning samas paigas on ka võimalik osa võtta töötoast noorsootöötajatele, õpetajatele ja teistele noortega tegelevatele inimestele, mille käigus saab õppida tegema lastele meediamänge.

Õhtul kl 18.00-19.30 võib Hariduse alal kuulata arutelu teemal „Kooli roll teadliku infotarbija kujundamisel“, kus üritatakse selgitada välja, millised meetodid on meediapädevuse õpetamisel kõige tõhusamad ning kuidas saaksid koolid selles osas ajaga kaasas käia.

12. augustli kl 12.00-13.30 võib Digitarkuse alal kuulata vestlust „Kuidas lapsed nii palju internetist teavad!?“. Arutelu käigus kutsutakse lapsi koos vanematega mängima internetiturvalisuse mängu, mille jooksul vanemad kuulevad, millega lapsed tegelikult internetis tegelevad.

Samal päeval kl 12.00-16.00 on võimalik osaleda Noorte alal töötoas „Sinu sotsiaalmeedia – sinu reeglid“, kus saab luua ideaalset sotsiaalmeediaplatvormi. Töötoas osalemine võtab 10-15 minutit.

Kl 14.00-15.30 tuleb digitarkuse alal taas teemaks tehisintellekt, Noored Kooli korraldatud vestlusringis „Milline on tehisintellekti roll õppimises?“.

Põnevad haridusteemad

Hariduse alal võib kuulata veel nii mõndagi põnevat. Näiteks 11. augustil kl 12.00-13.30 saab osaleda düsleksia simulatsioonis. Töötoa pealkirjaks on „Kui tähtedest ei moodustu sõnad“ ning see pakub lugemisraskusega lapse vanemale suurepärast võimalust oma lapse eripära mõista.

Sellele järgneb kl 16.00-17.30 arutelu „Noored, rahu ja julgeolek. Riigikaitseõpetuse tulevik“, mille käigus loodetakse selgitada välja, kuidas riigikaitseõpetust Eestis arendada.

Õhtul kl 18.00-19.30 jätkub samal alal arutelu teemal „Kooli roll teadliku infotarbija kujundamisel“.

Järgmisel päeval, 12.augustil kl 10.00-11.30 saab kuulata arutelu koolikohustusliku ea tõstmisest 18. eluaastani või kutse omandamiseni. Dialoog areneb Z-generatsiooni ja spetsialistide vahel ja kannab pealkirja „Koolikohustuslik iga ja Z-generatsioon“.

Sellele järgneb kl 14.00-15.30 tele- ja raadioajakirjanik Anu Välba juhitud arutelu „Mu treener armastab mind!?“, mille käigus otsivad panelistid ja publik vastuseid järgnevatele küsimustele: miks väärkohtlemine toimub? Miks me sellest rääkida ei julge? Kuidas tagada turvaline huviharidus?

Hariduse ala viimaseks aruteluks jääb kl 16.00-17.30 „Hüperlokaalne klassiruum“, mille käigus uuritakse õppimise võimalikust sedasi, et õpetaja ja õpilased paiknevad erinevates asukohtades.

Vaimne tervis luubi all

Ka vaimse tervise teemadest ei ole puudust. 11. augustil kl 12.00-13.30 võib Vaimse tervise alal kuulata arutlust „Vaimse tervise teemade käsitlus meedias ja sotsiaalmeedias“.

Sellele järgneb ATH Liidu korraldatav arutelu „Liiga palju või liiga vähe – ATH“, mis toob kokku vahetud kogemuslood ja ekspertteadmised.

12. augustil kl 10.00-11.30 keskendutakse õpetajate vaimsele tervisele paneelis „Õpetajate heaolu – kellele see korda peaks minema?“

Kl 12.00-13.30 saab Vaimse tervise alal kuulata koolikiusu teemalist arutelu pealkirjaga „Koolides vohab vägivald ja kiusamine. Kaua veel?“, mis toob kokku spetsialistid ning kiusamisega kokku puutunud.

Järgmiseks võib samal alal kl 14.00-15.30 jälgida arutelu teemal „Noorte vaimse tervise oskused. Noorte pilguga“, milles neli noort inimest vestlevad sisuloojate Andreas Meltsi ja Maria Rannaväliga.

Veel huvitavat

11. augustil kl 14.00-15.30 saab Elukaare alal kuulata ajakirjanik Grete Lõbu eestvedamisel hooldusperede arutelu teemal „Hoolduspere kui enesearengu kiirendi – mida see mulle annab? Sõna saavad kasuvanemad“.

Samal ajal toimub aga Kriisi ja julgeoleku alal vestlus „Noored on targad“, milles Päästeameti peadirektor Margo Klaos vestleb lastega turvateadlikkusest.

Sama päeva õhtul kl 18.00-19.30 saab Noorte alal kuulata arutelu „Kuidas tuua noorte mõtteid ekraanile?“, milles filmirežissöör Mikk Grantsröm julgustab noori oma mõtteid lühivideote abil ekraanile tooma.

Järgmisel päeval kl 10.00-11.30 saab Targa õppija alal kuulata kooliõpilaste kogemuslugusid sellest, kuivõrd omandavad lapsed juhtimisoskusi juba koolis. Paneel kannab pealkirja „Noored juhtima“.

Kl 12.00-13.30 arutlevad noored Noorte alal teemal „Miks kool kustutab mu loovust?“.

Sellele järgneb samal alal kl 14.00-15.30 vestlus „Kuidas noori päriselt julgelt suhtlema saada?“

Viimaseks vestluseks jääb samal alal kl 16.00-17.30 „Rahvusvahelised võimalused noortele kui enesearengu vorm“, mille käigus jagavad välismaal õppinud või töötanud noored oma kogemusi.

Arvamusfestival on külastajatele tasuta.

Jaga
Kommentaarid