Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on süsteemne ja järjepidav kiusuennetus ainus viis, kuidas koolides juhtumeid ennetada ja protsesse mõjutada. „Koolidel on äärmiselt oluline roll turvalise õpikeskkonna tagamisel, sest ilma selleta ei saa keskenduda teadmiste omandamisele ning kogu õppetöö tulemuslikkus muutub küsitavaks,“ sõnas Kallas.

Kallas rõhutas, et samaväärselt oluline on ka haridus- ja teadusministeeriumi roll. „Võtame turvalise õpikeskkonna loomise ja hoidmise küsimust väga tõsiselt, et laste koolitee oleks õnnelik ja innustav,“ sõnas Kallas. „Kiusuennetusega tegelejate pingutuste tulemused ei piirdu konkreetse kooliga, vaid loovad kõigi jaoks sallivamat ja turvalisemat ühiskonda,“ lisas minister.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal eesmärgiga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks võimaldatakse Eesti koolidele teadus- ja tõenduspõhiseid sekkumisi, toetatakse koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel, teostatakse regulaarset monitooringut ning tõstetakse teadlikkust kiusamise ning selle tõkestamise viiside kohta. Eesti koolides on KiVa kiusamise vähendamise teadus- ja tõenduspõhist programmi kasutatud alates 2013. aasta sügisest.

Soovime kõikidele õpilastele ja koolidele peatset kiusamisvaba kooliaastat ning KiVale jõudu edasi selle pingutada!

Jaga
Kommentaarid