Olgu kandideerijaks passiivne või aktiivne tööotsija, üks on kindel: tööle kandideerimine on ajas muutunud ja nii tööandjad kui ka -otsijad peavad uute oludega kohanema.

Praegune tööotsija on seisus, kus oma oskusi tuleb pidevalt täiendada, et olla konkurentsivõimeline. Samal ajal proovivad ettevõtted talente meelitada erinevate meetodite ja lähenemisviisidega vanad võtted enam ei toimi ja pika tööülesannete listiga kedagi enam ei võlu. Usaldusväärse, pädevate oskustega, motiveeritud töötaja leidmine on ettevõttele sama keeruline protsess kui tööotsijale töö leidmine.

Tööotsijad käivad läbi erinevaid vestlusvoore, kodutööfaase ning tihti on palutud lisaks teha ka võimekusteste. Värbamisprotsessid on seetõttu üha pikemad ja tihti võib tekkida küsimus, kuidas küll ei leia tööandjad ja -otsijad üksteist lihtsamal ning kiiremal viisil?

Selleks, et üksteisest paremini aru saada ja pettumusi vältida, saavad nii tööotsijad kui ka -andjad teha vajaliku eeltöö. Järgnevalt on välja toodud karjäärispetsialisti soovitused tööotsijale ja värbavale ettevõtte juhile, et omavaheline mõistmine oleks kiirem ning efektiivsem.

Tööandjad ootavad visiooniga inimesi

„Oma igapäevatöös näen sageli inimeste muret seoses töövestlusega. Ei teata, kuidas valmistuda, millest rääkida või mida mitte rääkida, kuidas pidada palgaläbirääkimisi ja tõstatada teisi teemasid,“ tõdeb karjäärispetsialist Inge-Helene Pello, karjäärinõustamise ettevõttest Creitist OÜ. Tema hinnangul ei tohiks kandideerija töövestluseks „üle õppida“, kuid elementaarsed teadmised ja ettevalmistus peaks kindlasti olemas olema.

„Peamine omadus, mis tööandjale alati silma jääb, on inimese autentsus ja siiras huvi ettevõtte ning antud ametikoha vastu. Kõige sagedasemaks näiteks saab tuua, kuidas unustatakse ära, miks ollakse ettevõtte juhi laua taga, ning hakatakse rääkima liigselt oma vanadest kogemustest. Paljudel juhtudel unustatakse vanad kogemused siduda uue ettevõtte ja ametikohaga, mis loob mulje, et inimesel ei ole visiooni ega tahtmist uude ettevõttesse panustada.“

Inge-Helene arvates peab iga inimene enne intervjuule minekut võtma aja, et saada aru, miks ta sinna töövestlusele läheb, mida saab ta ettevõttele pakkuda ja millised on tema ootused uuele tööandjale. Samuti on oluline värbaval ettevõtte juhil aru saada, keda ta otsib ning kuidas saab tema ettevõte uut töötajat töösse sisseelamisel ja edasistes arengutegevustes toetada.

„Tegu on põhitõdedega, kuid ikka ja jälle kuulen ning näen, et laual on samad teemad!“ tõdeb Inge-Helene.

„Tööintervjuule minnes peaks inimene teadma ka ettevõtte tausta ja oskama kaasa rääkida põhiteemades, mida ettevõte väljapoole on kuvanud. Ainult nii saavad tekkida produktiivsed arutelud, mis teevad tööintervjuu edukaks. Edukas tööintervjuu on alati kahepoolne. See ei ole eksam ega ülekuulamine. Ka tööandjad on tihtipeale närvis, sest ka sina valid neid! Küsi, mõtle kaasa, näita ja tunne huvi! Samuti on väga oluline, et võtaksid kaasa positiivse uudishimu. See on suurepärane võimalus kohtuda uute inimestega ja saada värskeid teadmisi,“ ütleb Inge-Helene.

Soovitused kandideerijale ja värbavale juhile

Mõtted kandideerijale

 1. Kommunikeeri selgelt, mis toob sind praegu ettevõttesse ja millist väärtust saad pakkuda.

 2. Ära räägi liiga palju ja oska panna lausetele punkt, kui jutu mõte on edasi antud. Liiga pikad laused ei ole soovituslikud kuulajal on raske aru saada ja sageli läheb kaduma ka jutu mõte.

 3. Ka palgateema tuleb läbi arutada. Tavaliselt tõstatab värbav ettevõtte juht selle ise, aga kui seda ei juhtu, võiksid julgelt ka ise sellest juttu teha.

 4. Positiivne uudishimu aitab kaasa!

Soovitused värbavale ettevõtte juhile intervjuu läbiviimiseks

 1. Loo juba esimesel momendil mõnusalt avatud õhkkond, kus kandidaadil on end mugav väljendada.

 2. Mõtle, mis on need tööülesanded, millega kandidaat tegelema hakkab, ja selgita välja, kas need kogemused ning oskused on olemas. Lase kandidaadil tuua näiteid ja üllata mõne huvitava väärtusküsimusega. Selle kaudu näed, kui hästi kandidaat teemade vahel orienteerub ja mida enda jaoks oluliseks peab.

 3. Küsi kandidaadilt palgaootuse kohta ja peegelda ettevõtte võimalusi.

 4. Kõiki küsimusi ei pea 100% ette planeerima, pigem kasuta semistruktuurset intervjuu stiili.

Kuidas koostada silmapaistev CV ja motivatsioonikiri, mis võidavad värbaja südame?

Selleks, et tööintervjuukutset saada, on esmalt vaja korrastada kandideerimisdokumendid. Kuna tööandjad võivad (olenevalt ametikohast) saada ühele kohale sadu avaldusi (näiteks administratiivsed ametid), peab CV olema loogiline, arusaadav, isikupärane ja huvi tekitama.

CV koostamine

 1. Esmalt mõtle, kas soovid koostada infograafilist (kujundlikku, värvilahendusega) CV-d või klassikalist (mustvalget) versiooni? Valik tee endast ja ametikohast lähtuvalt. Kui kandideerid mõnele loovametikohale, võiksid kindlasti oma loominguoskust juba CV-s näidata.

 2. Lisa CV-sse lühike enesetutvustus, mis äratab huvi. See on eriti oluline ka siis, kui oled tegemas karjääripööret. Värbaja peab juba esimestest lausetest aru saama, miks oled otsustanud kandideerida. Tihti jääb arusaamatuks, kui inimene pole karjääripöördest midagi maininud ning varasem töökogemus ja ametikoht ei ühti.

 3. Jäta CV-sse piisavalt ruumi. Kui CV ei mahu ühele leheküljele, tee kahe A4-suurune CV (kuid mitte rohkem kui kaks A4-lehekülge). Peaasi, et CV-d on lihtne ja mõnus lugeda ning info on kergesti leitav.

 4. Kronoloogiline järjestus veendu, et kõige viimased töökogemused (töösuhted, mille oled äsja lõpetanud) on järjestuses eespool. Hea on kajastada 57 aasta tööajalugu (kuid siinkohal on erandeid).

 5. Kui oled värske koolilõpetaja ja töömaailmas uus tegija, sea CV-s esmatähtsaks hariduslik pool ning töökogemusena võid välja tuua varasemad praktikakogemused.

Motivatsioonikiri

Mitte kõik ettevõtted ei küsi tänapäeval motivatsioonikirja, kuid paljud seda siiski teevad. Kui kirjutamine ei ole sinu tugevaim külg, siis hea uudis on, et kirjutamine tuleb kogemusega, see on õpitav ja motivatsioonikirja puhul on tegu võrdlemisi struktuurse tegevusega.

Pikkuselt võiks motivatsioonikiri olla pool A4-lehekülge (kui kuulutuses ei ole märgitud teisiti). Kirja tuleb panna vaid kõige tähtsam info.

„Selleks, et värbajale meelde jääda, soovitan kirja mitte alustada stiilis: „Tere! Soovin kandideerida Teie poolt väljakuulutatud konkursil ...“. Pane juba esimese lausega lugeja tekstist huvituma. Too välja oma tugevad küljed, inglise keeles unique selling point ehk USP, ja ärata huvi,“ annab Inge-Helene nõu.

Küsimused, mis sind aitavad

 1. Mõtle, mis pani sind kandideerima, miks huvitab sind see konkreetne ettevõte, kuidas haakuvad sinu varasemad kogemused selle töökohaga? Mida saad ettevõttesse tuua?

 2. Veendu, et teine motivatsioonikirja lõik vastaks töökirjelduses väljatoodule. Too näiteid ja ära unusta neid siduda konkreetse ametikohaga, kuhu kandideerid. Kindlasti ei ole tõhus saata ühte universaalselt motivatsioonikirja erinevatesse ettevõtetesse. Värbaja saab kohe aru, kui oled ühte teksti mitmel korral kopeerinud. Lähene igale motivatsioonikirjale erinevalt.

 3. Miks mind antud ettevõte huvitab? Üllata! On oluline, et oskad tuua välja midagi põnevat ettevõtte kohta. Mõtle näiteks järgnevale: mida olen hiljuti ettevõtte sotsiaalmeedias näinud?, mis mind kõnetas?, mõni huvitav ja omapärane fakt ettevõtte kohta, mida tead ja mis sind vaimustab, mõni tore mõte, miks sa end selles ettevõttes näed ühtivad väärtushinnangud, ettevõtte tegevusvaldkond vm faktorid.

Ole teadlik ja tark kandideerija!

End töökuulutuste džunglist avastades on hea olla teadlik ka töötrendidest ja tulevikupildist. Tea, millised ametikohad on perspektiivikad ja mis võiksid ühtida sinu kogemustega.

Siinkohal on välja toodud LinkedIni raport Future of Jobs (2023) ametikohtadest, mis on viimase nelja aastaga keskkonnas LinkedIn kõige märgatavamalt tõusnud.

 • Müügivaldkond (Sales Growth and Customer Engagament)

 • Personalivaldkond ja värbamine (Human Resources and Talent Acquisitions)

 • Tehnoloogia ja IT (Technology and IT)

 • Turundus ja kommunikatsioon (Marketing and Communications)

 • Küberturvalisus (Cyber Security)

 • Jätkusuutlikkus ja keskkond (Sustainability and Environment)

 • Analüütika (Insights and analytics)

Kui jääd mõne teemaga hätta, soovid läbi harjutada intervjuuküsimusi, tahad, et karjäärispetsialist tutvuks sinu CV-ga või oled värbav ettevõtte juht, soovides nõu, kuidas intervjuud tõhusalt üles ehitada, ära pelga võtta ühendust karjäärispetsialistidega. Creitist OÜ pakub karjääriinfot ühest kohast. Teenuste ülevaate leiad veebilehelt www.creitist.ee, samuti saad Creitist OÜ-d jälgida Facebookis, sest seal jagame sinuga pisut ebatavalisi, kuid tõhusaid nõuandeid, mis aitavad sind edasistes kandideerimisprotsessides.

Jaga
Kommentaarid