„Mõnikord on kasulik motiveerida last kindla stiimuliga,“ ütleb vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitaja Triinu Tints. „See stiimul võib innustada last liikuma soovitud eesmärgini ja anda kinnitust edusammudest.“

Andril on autismispektrihäire ja ATH. „Ta ei kannata meile normaalse tugevusega helisid ega uusi olukordi. Tal on pidanud olema kindel graafik – õues käia, süüa ja muid tegevusi on alati tulnud teha samal kellaajal. Poisi iseloom on aga kange ja nii oli teda tegutsema saada keeruline,“ räägib ema Kerli. Ta parandas olukorda motivatsioonitabeli abil, kuhu

Jaga
Kommentaarid