Hea võimalus lastele, et oma ideed ellu viia

„Õppeprogrammi inspiratsioon tuli filmist „Tähtsad ninad“, kus peategelased Oliver ja Sass leiutasid ninakujulise prillihoidja, poiste klassiõed aga aknaklaasi, mis muudab värvi vastavalt õues olevale temperatuurile,“ rääkis Lind, kelle sõnul käib uudsete lahenduste leiutamine ja oma ideede disainimine kindlate töömeetodite alusel. „Leiutamislaboris oleme mitteformaalse hariduse raames viimased viis aastat tutvustanud lastele ja noortele, kuidas leida ideid, lükata käima ettevõtmisi ja lahendada suuri ühiskondlikke väljakutseid. Nüüd saame jagada seda kogemust ja nippe ka koolidega.“

Koolid saavad kasutusele võtta tasuta õppematerjali, mis aitab õpetajatel loovuskiirendi formaadis töötubasid ise läbi viia ning annab õpilastele lihtsasti kasutatavad tööriistad oma ideede väljatöötamiseks, testimiseks, prototüüpimiseks ja sihtrühmadele tutvustamiseks.

Õppematerjalid on tasuta kasutamiseks kättesaadavad kõikidele koolidele üle Eesti:

Lisaks on õpilastel ja juhendajatel nii individuaalselt kui ka kogu klassiga võimalik võtta osa juhendatud töötubadest, mis toimuvad novembris ja detsembris erinevates linnades:

15. novembril Rakveres https://fb.me/e/4BKnoYI6U

23. novembril Tartus https://fb.me/e/7HXz0r7nE

4. detsembril Pärnus https://fb.me/e/1xtSGRGG2

5. detsembril Saaremaal https://fb.me/e/6Y3eLYdvt

6. detsembril Hiiumaal https://fb.me/e/1AZ4qrvzK

14. detsembril Tallinnas https://fb.me/e/7Aa91wkSv

„Ägedad Prototüübid“ töötoad said alguse Vivita Vista ideest prototüübini kiirendiprogrammist. See on 9.-15. aastastele noortele suunatud programm, kus osalejad saavad esmase kogemuse prototüüpimisest. Programmi raames on prototüübitud näiteks lahendus, mis aitab selgitada korruptsiooni olemust ja seda tuvastada; tehnoloogia, mis puhastab ookeani plastprügist ja lihtsustab prügi sorteerimist; masinad plastiku ümbertöötlemiseks; ideed, mis aitavad õpilastel paremini õppida, lahendada vanuritel üksilduse probleemi jms.

Ennastjuhtiv ja osaluspõhine õpe

Töötubasid viivad läbi Vivita laste ja noorte loovuskiirendi mentorid, vabatahtlikena löövad kaasa JA Eesti õpilasfirmade vilistlased. Töötubades vaadatakse inspiratsiooniks noortest leiutajatest rääkivat filmi „Tähtsad ninad“, tutvustatakse leiutamise nippe ja luuakse prototüüpe. Õpetajatele mõeldud materjal selgitab juhendamise printsiipe ja juhendab mentoreid tagasiside andmisel.

Õppematerjalide valmimisele pani õla alla Goethe Kultuuriinstituut.

Vivita on rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik, mille Vivistop töökojad ja leiutamislaborid innustavad lapsi ja noori looma, avastama ja eksperimenteerima. Võrgustikku kuulub 12 loovus- ja leiutamisstuudiot seitsmes riigis neljal eri kontinendil: Eestis, Leedus, Jaapanis, Singapuris, Filipiinidel, USAs ja Uus-Meremaal. Eestis tegutseb Vivita laste ja noorte loovuskiirendi alates 2018. aastast. Vivitas ei ole õpetajaid ega ametlikku õppeprogrammi, vaid tegevuste eestvedajateks on lapsed ise, õpe on ennastjuhtiv ja osaluspõhine ning otsustusprotsessid demokraatlikud. Täiskasvanutest mentoritel on sel teekonnal toetav ja inspireeriv roll. Metoodika võimaldab õppijal võtta vastutus, toetab iseseisvat õppimist ning iga õppija huve ja võimeid arvestavat lähenemist.

SA Junior Achievement Eesti edendab Eestis ettevõtlus- ja majandusõpet. Üle 30 aasta tegutsenud organisatsioon seisab hea Õpilasfirmade® ja töövarjupäeva programmi korraldamise eest.

„Tähtsad ninad“ on uus kodumaine koguperekomöödia „Supilinna salaseltsi“ tegijatelt, mis valiti ainsa kodumaise mängufilmina valitud PÖFFi rahvusvahelisse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi Just Film. Film julgustab lapsi ja noori olema loominguline, proovima uusi asju ja leidma lahendusi keerulistes olukordades, suurendab teadlikkust rahaga seotud eetikast ja vastutusest ning annab aimu ettevõtlusega seotud edust ja väljakutsetest. „Tähtsad ninad“ sobib vaatamiseks ja arutlemiseks ning praktiliste projektide läbiviimiseks sotsiaalainete, tehnoloogiaõpetuse, ettevõtlusõpetuse või karjääriõpetuse tundides.

Jaga
Kommentaarid