ÜRO pagulasameti (UNHCR) andmetel on 2023. aasta septembri seisuga Euroopas registreeritud üle viie miljoni põgeniku. Lastekaitseorganisatsiooni Save the Children hinnangul on kõigist põgenikest 40% lapsed. Eestis viibib üle 40 000 Ukraina sõjapõgeniku ning oktoobri seisuga käivad vähemalt 8900 last ja noort Eestis lasteaedades või koolides.

Raamatu eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust sõjapõgenike õigustest ja raskustest, millega sõja eest põgenevad inimesed silmitsi seisavad.

Need lapsed on pidanud kodust lahkudes maha jätma kõik, mis neile kallis: pere, sõbrad, kooli ning uues kohas otsast alustama. Vaatamata sellele, et Venemaa agressioon Ukraina vastu algas 2022. aastal, on endiselt oluline, et hoiaksime silmad avatuna nende laste ees, märkaksime nende raskusi ning toetaksime nende lõimumist uutes riikides.

Paljud sõja eest põgenenud lapsed saavad esimese kokkupuute asukohamaaga just koolist. Koolis kohtuvad nad kohalike lastega, kuid need lapsed ei pruugi aru saada, mis Ukrainas toimub, või teada, kuidas uue klassikaaslasega õigel viisil suhelda.

Lasteraamat „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“

Lasteraamatu „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“ eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust sõjapõgenike õigustest ja raskustest, millega sõja eest põgenevad inimesed silmitsi seisavad. Lasteraamat aitab tõsta nii Eesti inimeste teadlikkust Venemaa agressiooni mõjudest sõjapõgenike igapäevaelule kui ka suurendada laste ja täiskasvanute vahelist diskussiooni ning mõistmist.

Raamat jutustab kaasahaarava loo Ukraina lapsest, kes kohtab oma uues koolis eriti tähelepanelikku väikest tüdrukut. Raamat illustreerib lihtsa ja südamliku looga laste omavahelise märkamise ja toetamise tähtsust keerulistes oludes, kui on puhkenud sõda.

Raamat on mõeldud 7-10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele.

Raamat on mõeldud 7–10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele. Raamatu loomisel tegi Euroopa Komisjon koostööd tunnustatud Ukraina illustraatori Anna Sarviraga, kelle illustratsioonid on levinud üle maailma. Sarvira illustratsioone Ukraina argielust sõjaohus on koguni tutvustanud New Yorgi moodsa kunsti muuseum (MoMA).

Euroopa Komisjoni õigusvoliniku Didier Reyndersi sõnul on soov viia loo jutustamise kaudu Euroopa Komisjoni kampaania sõnumid võimalikult paljudeni. „Sõja eest põgenevate inimeste kogemuste mõistmine ning nende õiguste tunnustamine on hädavajalik tervema, kaastundlikuma ja õiglasema ühiskonna ehitamiseks. Varases eas laste kaasamine raamatu kaudu aitab loodetavasti meil kujundada helgemat tulevikku kõigile,“ rääkis Reynders.

Värske lasteraamat on osa Euroopa Komisjoni kampaaniast „Hoia silmad lahti“ (Keep your eyes open), millega soovitakse tõsta teadlikkust ohvrite õigustest EL-is. Kampaania on osa laiemast EL-i ohvrite õiguste strateegiast, mille eesmärk on tagada, et kõik kuritegude ohvrid teaksid, kuidas oma õigusi kasutada ja kuhu abi saamiseks pöörduda.

Eesti- ja ukrainakeelsed raamatud viiakse koolidesse ning raamatukogudesse üle Eesti, samuti mittetulundusühingutele, et sõnum jõuaks võimalikult paljude lugejateni. Raamatut saab lugeda ja tasuta alla laadida Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Lugejaskond ja riigid

„Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“ on tõlgitud lisaks eesti keelele 12 keelde (ukraina, inglise, prantsuse, hollandi, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, ungari, läti, poola, rumeenia ja slovaki keelde).

Raamat on mõeldud:

 • 7–10-aastastele lastele kümnes liikmesriigis;

 • 7–10-aastastele Ukraina lastele, kes on asunud elama ühte kümnesse liikmesriiki;

 • alushariduse õpetajatele kogu EL-is;

 • lapsevanematele (Ukraina ja EL-i kodanikud) vanuses 25–44 aastat.

Soovitused raamatu kasutamiseks

 • Korraldage paberraamatu ühislugemine või sotsiaalmeedias e-raamatu lugemine video teel.

 • Jäädvustage raamatu lugemissündmused ja jagage seda sotsiaalmeedias.

 • Esitlege raamatut avalikus ruumis, kontoris, raamatumessil jne.

 • Algatage arutelusid raamatu ja selle sõnumi üle.

 • Kasutage raamatut õppevahendina kooli õppekava raames.

 • Jagage e-raamatut sotsiaalmeedias.

 • Jagage infot paber- või e-raamatu kohta uudiskirjas.

Raamatust rääkides on oluline silmas pidada, et selle lõpus on antud lastele järgmine sõnum: olge sõbralikud ja toeks neile, kes abi vajavad, ning andke märku, kui kedagi kiusatakse. Raamatut ei tohiks kasutada Ukrainas toimuva Venemaa agressiooniga seotud poliitilistes vestlustes. Selle asemel peaks rõhutama sõja mõju ohvritele ja võimalusi, kuidas EL-i kodanikud saavad sõjaohvreid toetada.

Raamat on mõeldud selleks, ei aidata lugejatel sõjaohvrite suhtes tähelepanelik olla, neile läheneda ning nendega suhelda. Raamat on mõeldud 7–10-aastastele lastele, kuid raamatut võivad lugeda igas vanuses lapsed ja täiskasvanud. Kui lugeja või kuulaja (laps või täiskasvanu) reageerib emotsionaalselt raamatu sisule, tuleks läheneda olukorrale heatahtlikult ja mõistvalt.

Euroopa Liidus on tagatud kõigi kuriteoohvrite õigused, mis on peamiselt sätestatud 2012. aastal vastu võetud ohvrite õiguste direktiivis. Ohvri õiguste hulka kuuluvad ka õigus teabele, toetusele ja kaitsele vastavalt ohvri individuaalsetele vajadustele ning õigustele. Samuti on ohvritel õigus olla tunnustatud ja neid tuleb kohelda personaalselt, lugupidavalt, delikaatselt, professionaalselt ja diskrimineerimata. Tänavu juulis võttis komisjon vastu ettepaneku ohvrite õiguste direktiivi muutmiseks, et tugevdada kuriteoohvrite õigusi EL-is veelgi. Praeguste reeglite kohaselt saavad sõjaga seotud kuriteoohvrid EL-i ohvrite õiguste reegleid kasutada, kui nende kuriteomenetlused toimuvad EL-i territooriumil.

Jaga
Kommentaarid