Kuuse väljavalimiseks sobivaima paiga leidmisel on parim abimees äpp „RMK Loodusega koos“, kust leiad riigimetsakaardi, millel on kuuse toomiseks sobivad kohad tähistatud tumerohelise värviga. Kuna kaardil on võimalik oma asukohta positsioneerida, saad kohe ka veenduda, et asud õiges kohas.

Pane tähele, et RMK äpp näitab kuuse valimiseks sobiva paigana maa-alasid, mille seas on tegelikult ka neid metsi, kus sirguvad tulevikupuud ning sealt jõulupuud võtta ei tohi. Niisuguseks kohaks on näiteks noor kuusemets.

Küll aga on metsades ka neid paiku, kus puul puudub võimalus kõrgeks kasvada. Need on sobivaimad kohad, kust endale kaunis ja isikupärane jõulupuu tuua.

Sellisteks paikadeks on näiteks teede ja kraavide servad ning elektriliinide alused, sest varem või hiljem võetakse need puud hooldustööde käigus niikuinii maha. Kuused ei saa kõrgeks kasvada ka vana metsa all, sest seal napib neil valgust ja toitaineid. Kui mets on vähemalt neli korda kõrgem kui kuusk, mille soovid koju viia, on tegemist piisavalt vana metsaga, mille alt tohib omale jõulukuuske võtta.

Seega sea sammud just sellistesse paikadesse, kus puul ei ole võimalust suureks sirguda. Kindlasti veendu enne, kui puud maha võtma hakkad, et asud riigimetsas.

Elektriliinid on RMK äpis oleval kaardil eraldi ära märgitud sinise joonega. Ka liini alt puud võttes veendu, et asud riigimetsas, st tumerohelisega tähistatud alal.

Erametsast tohib kuuske tuua vaid kokkuleppel metsaomanikuga.

Kuuske ei tohi maha raiuda ka looduskaitsealalt.

Riigimetsast kuuse toomine

Ole puud langetades ettevaatlik

Kindlasti tuleb enne puu maha saagimist veenduda, et see on ohutu – jälgi, et sa ei segaks liiklust, ja ole tähelepanelik ka ümbritseva looduse suhtes, et sa puud langetades ei vigastaks kasvama jäävaid puid.

Iseäranis tähelepanelik ole elektriliinide all kuuske otsides – praegune sula ja lumerohkus venitab traate – jälgi, et need ei ripuks liiga maapinna lähedal ega oleks katkenud ja maha vajunud. Pea silmas ka seda, ega puud ole liinile langenud. Elektriliinile langenud puust või purunenud elektriliinidest tuleb teatada numbril 112 või 1343.

Tugeva tuule ja (lume)saju korral hoia elektriliinidest eemale!

Kuigi koju viiakse tavaliselt väiksemat sorti kuusepuu – kahe- kuni kolmemeetrine –, pea silmas, et oled kuuske langetades elektriliinist ohutus kauguses. Jälgi, et valitud puu latv oleks elektriliinist vähemalt kolm meetrit madalam.

Riigimetsast kuuse toomine

Kuidas kuuse eest tasuda?

Tasuda tuleb iga võetud puu eest. Kui saed maha rohkem kui ühe puu, tuleb maksta iga puu eest eraldi. Puu kõrguse hindamiseks ei pea seda otseselt mõõdulindiga mõõtma, piisab silmamõõdust. Et teada saada, kas puu on kõrgem või madalam kui kaks meetrit, tasub seda võrrelda keskmist kasvu (u 165–168 cm) täiskasvanuga. Siruta käsi kõrgele üle pea – kui käsi ulatub kuuselatva, on kuusk kahemeetrine. Kui sa hästi kuuselatva puudutama ei ulatu, on kuusk kõrgem kui kaks meetrit.

Jõulukuuse eest on võimalik maksta nii pangaülekande kui ka mobiilimaksega. Täpsema info leiad nii äpist „RMK Loodusega koos“ kui ka RMK kodulehelt.

Pangaülekandega makstes tuleb kuuse eest tasuda enne metsa minekut, kuid mobiilimaksega on võimalik tasuda metsas kohapeal. Võta metsa kaasa kas telefoni salvestatuna või välja prindituna maksekorraldus, mis tõestab, et sul on õigus riigimetsast kuuske võtta. Mobiiliga makstes tõestab õigust sulle saabunud SMS – selleks kuula kindlasti maksekõnet tehes teavitustekst lõpuni.

Kuusepuu hind sõltub selle kõrgusest ja kõik hinnad on nii RMK veebilehel kui ka äpis kergesti leitavad. Kõige populaarsemas kõrguses (1–2 meetrit) puu maksab kaheksa eurot.

Äpi „RMK Loodusega koos abil saab metsast endale kuuse osta kuni selle aasta lõpuni.

Rohkem infot riigimetsast jõulukuuse toomiseks leiad siit.

Jaga
Kommentaarid