Alustame sellest, et kohtulahend, millega elatis lastele välja mõisteti, on täitedokument. Täitedokumendiks on selline dokument, mis allub kohesele sundtäitmisele. Lisaks kohtulahendile on selliseks dokumendiks ka näiteks notariaalses vormis elatise maksmise kokkulepe, kuhu on lisatud klausel kohesele sundtäitmisele allumise kohta.

Juhul, kui täitedokumenti rikutakse, on võimalik uuesti kohtusse pöördumata algatada kohtutäituri poole pöördudes täitemenetlus.

Mõnikord võib juhtuda, et elatist ei ole võimalik kätte saada ka täitemenetluses ja elatist ei maksta üldse. Selliseks olukorraks

Jaga
Kommentaarid