Õpilane saab oma õpitee ise kokku panna

Pärast testi sooritamist kulgeb vastuvõtt igas koolis edasi eraldi. Sisseastumisvestlused toimuvad Tallinna riigigümnaasiumides 22.-26. aprillil ning varieeruvad vastavalt sisseastumistingimustele kooliti. Mustamäe ja Pelgulinna riigigümnaasiumis võetakse vastu 360 õpilast, Tõnismäe riigigümnaasiumis 160 õpilast. Koolid saadavad õppima oodatud noortele kutsed välja mais ning dokumentide esitamine jääb juunikuusse.

Möödunud sügisel õppetegevusega alustanud koolid kasvavad järk-järgult ning hetkel õpivad seal vaid 10. klassid. Koolid pakuvad laiapõhjalist gümnaasiumiharidust, mis katab riikliku õppekava, hõlmab kooli eripära ning kus tänu mitmekülgsetele valikmoodulitele ja -ainetele saab iga õpilane kokku panna oma õpitee.

Mustamäel on eraldi õpperühm ka saavutussportlastele

Mustamäe riigigümnaasiumi õppekava on ehitatud üles mitmekesisena ja tähtsal kohal on partnerite poolt pakutavatel võimalustel. Fookuses on nii ettevõtlus, praktiline loodusteadus ja tehnoloogia kui ka gümnasisti kui ennastjuhtiva õpilase areng ning tema heaolu toetamine. Eraldi õpperühm on avatud ka saavutussportlastele. „MURG pakub õpilastele õppimiseks ja arenemiseks väga mitmekesiseid võimalusi. Meie jaoks on oluline toetada noorte arengut nii inimese kui kodanikuna. Oleme loonud keskkonna, mis toetab ettevalmistust edasisteks õpinguteks ka nõudlikemates valdkondades. MURGis armastame ka sporti, muusikat ja paljusid teisi põnevaid väljakutseid,“ rääkis kooli direktor Raino Liblik.

Pelgulinnas on põhirõhk keskkonnal ja demokraatial

Pelgulinna riigigümnaasiumis õpitakse lahendama suure mõjuga ühiskondlikke väljakutseid ning õppekava fookuses on keskkonna ja demokraatia jätkusuutlikkus. Õpilane saab valikmoodulite ja –ainete toel kokku panna oma õpitee ja minna soovi korral süvitsi reaalias, sotsiaalias või humanitaarias või eri valdkondi põimida. Nagu eelmiselgi aastal, võetakse õpilasi vastu ka eesti keel teise keelena õpperühma. „PERGis ootavad õpilasi kõrgelt motiveeritud ja hoolivad õpetajad. Töötame selle nimel, et iga meie vilistlane saaks gümnaasiumi järel edasi õppida täpselt seda, mida soovib, aga oskaks ja tahaks vastutust võtta ka suuremate ühiskondlike väljakutsete eest,“ kirjeldas koolijuht Indrek Lillemägi.

Tõnismäel arendatakse muuhulgas ka kultuurilist maailmapilti

Tõnismäe riigigümnaasium keskendub ümbritsevat linnaruumi võimalikult hästi ära kasutades õpilaste eneseväljenduse, loovuse ja loogika arendamisele, toetades ühtviisi nii reaal- ja loodusteaduslikku mõtlemist kui ka kultuurilise maailmapildi kujundamist. Direktor Alo Savi sõnul pakub Tõnismäe riigigümnaasium huvitavat ja valikuterohket, heatasemelist haridust suurepärases asukohas otse Tallinna südames. „Meie siht on, et õpilane tunneb ennast turvaliselt ja kaastatuna ning tahab ja saab ise aktiivselt osaleda, areneda, õppida ja oma kogemust jagada. Koostööpartneritega pakume õpilasele väga palju valikuid, mille vahel mõtestatult valida, et leida just endale sobiv õpitee nii Tõnismäe riigigümnaasiumis kui ka edaspidiseks,“ kommenteeris Savi.

Kolme kooli seob tihe koostöö teiste riigigümnaasiumitega ning ka kõrgkoolide ja organisatsioonidega väljaspool haridusvaldkonda, et pakkuda noortele võimalikult valikuterohket ja kvaliteetset üldkeskharidust.

Jaga
Kommentaarid