IB õpe avab tee tulevikku

Karolin ja Maksym kinnitavad, et IB haridus arendab üliolulist oskust mõista ning iseenda peaga mõtelda. Karolin meenutab, et ärijuhtimise õpetaja Rodrigo ütles neile sageli nii: „Te oskate lugeda, aga ei saa loetust tegelikult aru.“ Seetõttu pani ta õpilasi lugema kõike kaks korda.

Maksym lisab, et IB programmis õppis ta erinevate ülesannete, näiteks laiendatud esseede (EE) ja sisehindamise (IAs) kaudu seda, kuidas iseseisvalt töötada enda huvide järgi kohandatud projektidega.

Rääkides iseseisvusest, enda peaga mõtlemisest ja õpitu tõelisest mõistmisest, kirjeldab Karolin enda kogemust Tallinna Ülikooli kandideerimisel: „Meil oli kirjalik sisseastumiseksam teemal, mida me ette ei teadnud. Enamikul õpilaskandidaatidest oli mingisugune mustand enne valmis kirjutatud ning tundus, et nad olid selle jaoks tõsiselt õppinud. Mina aga otsustasin lihtsalt kohale tulla ja varem omandatud teadmisi kasutada. Sain aru, et mul pole vaja mustandit kirjutada, kuna suudan päriselt kohapeal mõtelda.“

„Erinevalt traditsioonilistest õppemeetoditest, kus õpilasel hoitakse ülesannete täitmisel sageli käest kinni, edendab IB õppekava iseseisvuse ja kriitilise mõtlemise kultuuri. Selline autonoomia toetamine annab õpilasele oskused, mis on vajalikud kõrghariduse omandamisel ja ka edaspidi,“ osutab Maksym IB programmi olulisele aspektile.

Programm toetab igaüht isiksusena

Kõik kolm vilistlast märgivad, et IB õpe avardab maailmapilti ja silmaringi. Anna-Helena leiab, et see võimaldas tal areneda maailmakodanikuks. Maksymil aitas lai valik õppeaineid saada maailma kohta laiemaid teadmisi ja mõista paremini, mida ta edaspidises elus teha tahab.

Karolin lisab, et kuna Audenteses lähenetakse õppimisele individuaalselt ja õpperühmad on väiksed, areneb ning muutub ka õppimisviis nii, et inimene saab ümbritsevast teadlikumaks. Ühtlasi õpitakse rakendama teoreetilisi teadmisi praktikas. Miski ei jää ainult raamatusse, vaid kõik seotakse välismaailmaga: näiteks ärijuhtimises, kus noor saab luua enda õpilasfirma, samuti keemia ja füüsika laboritundides või IB põhiaines CAS, kus õpilasel tuleb ennast teostada õppekavaväliselt.

Audentese rahvusvahelise kooli vilistlane Maksym Zarodniuk

Ülikooliõpingutele minnakse vastu julgemalt

Maksym leiab, et IB programm valmistab noori ülikooliks palju paremini ette: järgmise taseme õpingutele üleminek heidutab IB õpilasi vähem ja pakub neile rohkem rahuldust. Ta juhib tähelepanu sellele, et kuna IB õppekava paneb rõhku täpsele viitamisele ning esseede kirjutamisele (laiendatud esseedes (EEs) ja sisehindamises (IAs)), on ta ka ülikoolis sarnaste analüüsidega hästi hakkama saanud.

Karolin nõustub Maksymiga ning lisab, et on sattunud ülikoolis tihtilugu olukorda, kus ta on mingi teemaga juba varasemast kursis. Ta märgib, et IB õppes saab gümnasist teada, kuidas oleks olla ülikooli loengus. Karolini hinnangul on IB programmi õppetase kõrgem kui tavalises Eesti gümnaasiumis.

Anna-Helena sõnul õigustab Audentese IB haridus ennast 110%. Eriti juhul, kui noor soovib õpinguid jätkata välismaal. Lisaks sellele, et rahvusvaheline kool aitab paremaid õppetulemusi saavutada, muudab see ka erinevate kultuuridega kohanemise hõlpsamaks.

IB diplom on kõikjal tunnustatud

Võimalusi, kus pärast IB õpet haridusteed jätkata, on lõputult. Seda diplomit hinnatakse kõrgelt ülikoolides üle kogu maailma.

Nii Karolin kui ka Anna-Helena otsustasid pärast Audentese rahvusvahelise kooli lõpetamist kommunikatsiooni valdkonna kasuks.

Anna-Helena suundus USA-sse, kus ta läbis esimese kursuse California polütehnilises riiklikus ülikoolis kommunikatsiooni erialal ja läks seejärel kolmeks aastaks Memphise Christian Brothersi ülikooli, lõpetades ärijuhtimise bakalaureuseõppe magna cum laude. Anna-Helena märgib, et inglise keele tase ja head IB programmi eksamitulemused aitasid tal kõrgkoolidesse kandideerida.

Karolin jäi pärast IB õpet Eestisse: ta läks Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni õppima ja lõpetas selle eriala cum laude. „Suhte- ja suhtlusmaailma olulisteks aspektideks on näiteks üldteadmised, maailmas toimuvaga kursis olemine, iseseisva mõtlemise oskus ning analüüsivõime. Need on kõik sellised asjad, mida ka IB õppekava arendab,“ mainib Karolin.

Maksym valis teistsuguse marsruudi. Tema läks algul Tartu Ülikooli geneetika ja biotehnoloogia bakalaureusekraadi omandama ning peale lõpetamist suundus edasi USA-sse, et alustada bioinseneriteaduse en-route programmi, mis ühendab endas magistri- ning doktorikraadi õppeprogrammi.

Edasised valikud saavad selgemaks

Karolin teadis alati, et teda huvitavad rohkem sotsiaalteadused ja kõik, mis puudutab visuaalset maailma, nagu fotograafia, disain, kunst jne. Kuna ta kõhkles, kas valida arhitektuur, sisekujundus või kommunikatsioon, kohandas ta oma õppeaineid IB programmis nii, et kõik kolm valikut jääksid avatuks. Seejärel püüdis ta pääseda kõigile kolmele erialale, mis ka õnnestus. Lõppvalikut tehes lähtus Karolin aga praktilisusest ja tööturust.

Maksym usub, et kokkupuude erinevate akadeemiliste keskkondade ja uurimisteemadega aitas tal valida valdkonna, mis teda tõeliselt põnevil hoiab.

IB õppel on tavagümnaasiumi ees mitu eelist

Karolini sõnul annab Audentese IB programm laiema hariduse kui ükski teine Eesti gümnaasium: „Sa võid õppida seda, mida tahad õppida, valides ise aineid. Minu jaoks olid need ained äri, kunst ja eesti kirjandus. Mõistsin, et minu tulevased valikud ei eelda bioloogia ega füüsika õppimist, mistõttu keskendusin teistele valdkondadele.“

„Suur pluss on see, et hariduse omandamise kõrvalt õpid ka keelt. Inglise keeles õppimine erineb sellest, kui õpid inglise keelt lihtsalt õppeainena,“ märgib Karolin ja lisab, et tal on peale eesti keele nüüd veel üks põhikeel.

Anna-Helena nõustub, et kuigi rahvusvahelise kooli tunnid ja õppekava pakuvad väljakutseid, annab see kool tulevikule nii palju juurde. Lisaks laiendab see sõpruskonda ja loob väärtuslikke sidemeid kogu ülejäänud eluks. Anna-Helena isegi ei oska ega taha ette kujutada, mis oleks juhtunud siis, kui ta poleks IB õppesse läinud: „Olen selles programmis osalemise ja Audentese rahvusvahelise koolipere eest nii tänulik.“

Maksym lisab, et rahvusvaheline kool aitab valmistuda eduks ükskõik millises maailma parimas ülikoolis.

Valik osutus igal juhul õigeks

Kui küsime vilistlastelt, et kas nad tagantjärele tarkusega oleks valinud mõne teise gümnaasiumi, tuleb Anna-Helenalt kindel ja kiire vastus: „Mitte iial.“ Maksym nõustub temaga ja lisab, et IB programmi valimine on olnud üks tema kõige kasulikum otsus: see andis tööriistad, mis võimaldavad keerulisi küsimusi lahendada ning loovalt ja kriitiliselt mõtelda. Samuti lihvis rahvusvaheline kool tema uurimisoskusi ja kasvatas armastust elukestva õppe vastu.

Ka Karolinile pakkus keskkond, kus tegutsevad väga erineva taustaga inimesed, palju põnevust. Rahvusvahelises koolis õppides leidis ta sõpru ja lõi sidemeid: „Olen selle kogukonnaga endiselt seotud ning näen, kuidas kool kasvab, areneb ja muutub.“

 

Jaga
Kommentaarid