Õpetlik keskkond, kus kultuurid kohtuvad

Kuna me elame paljukultuurilises maailmas ja oleme osa väga mitmekesisest Euroopa kogukonnast, peab Matthew kõige olulisemaks oskust märgata, kuidas need erinevused meie elu rikastavad ja vaatenurki avardavad. Ta kinnitab, et kõike seda IB programm ja Audentese rahvusvaheline kool just õpetavadki.

Ka Leonardo peab Audentese rahvusvahelise kooli eeliseks asjaolu, et siin kohtuvad erinevad inimesed, kultuurid ja taustad. IB õpe arendab tema sõnul õpilase empaatiavõimet, õpetab mõistma ja austama erinevaid seisukohti ning saavutama edu maailmas, kus kõik on üha enam omavahel seotud.

Leonardo Moreira Lobo

Nõudlik haridusprogramm, mis avardab tulevikuvõimalusi

Kõik kuus arutelus osalenud õpetajat nõustuvad, et IB õppekava on mitmekesine ja kasulik. Wasma sõnul on see üks kõige elulähedasemaid, praktilisemaid ja asjakohasemaid õppeprogramme. Siin on oluline, kuidas ja miks õpitakse. See on peaaegu sama tähtis kui see, mida õpitakse. Lisaks edendab IB õpe niisuguseid 21. sajandi oskusi nagu kriitiline mõtlemine, meediapädevus, kommunikatsioon ja uurimine.

Õpetajad on veendunud, et Audentese rahvusvaheline kool tuleb õpilasele kasuks ka pikemas perspektiivis. Leonardo juhib tähelepanu näiteks sellele, et rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava võimaldab õpilastel suhelda ja kogemusi vahetada ka üleilmsesse IB kogukonda kuuluvate eakaaslaste ning õpetajatega. Christopheri väitel tagab suurt pingutamist nõudev IB õpe noortele piisava ettevalmistuse ülikooliks. Matthew on ühtlasi seisukohal, et need sidemed ja sõprussuhted, mis luuakse väljakutseid pakkuva kollektiivse kogemuse ajal, püsivad kindlalt.

Christopher Segun Anifowoshe

Juba IB õppe kestel, eriti viimasel kursusel, peavad õpilased nõudliku programmi tõttu toime tulema teatud pingega ja tegema palju individuaalset tööd. Thomase arvates õpivad nad tänu sellele raskustega hakkama saama, mis on abiks ka tulevases karjääris.

Kuna IB programm on nõudlik, ei jää õpilastel Agne sõnul aega n-ö lollitamiseks, nad küpsevad kiiremini ning neist saavad töökad ja vastutusvõimelised inimesed. Leonardo on Agnega sama meelt ja lisab, et IB õpilased tegutsevad keskkonnas, mis julgustab olema sõltumatu, uudishimulik ja erinevatele vaatenurkadele avatud.

Agne peab suureks plussiks ka seda, et IB diplom on tunnustatud üle maailma: tänu sellele on noorel pärast Audentese rahvusvahelise kooli lõpetamist palju lihtsam välismaistesse ülikoolidesse kandideerida.

Thomas Perrot

Tänapäevane kool, mis toetab õpilase isikupära

IB õppe oluliseks aspektiks on Wasma arvates asjaolu, et õpilane seatakse esikohale: noor saab valida erinevate õppeainete hulgast välja need, mis vastavad just tema eelistusele, ja ta võib keskenduda teemadele, mis on selle eelistuse puhul tähtsad. Nii hakkab õpilane iseennast paremini mõistma ja saab vajalikke oskusi lihvida. Wasma lisab, et IB keskkond soodustab õppimist, kuna õpilasi tunnustatakse nende ainulaadsete omaduste eest ja neil aidatakse silma paista.

Matthew Michael Altamura ja Wasma Imran

Agne leiab, et IB õppeprogrammi kuuluval teadmiste teooria kursusel on õpilase mõtlemisprotsessi arendamisel tohutu roll. Ükski teine Eestis rakendatav süsteem ei pööra nii palju tähelepanu kognitiivsele lähenemisele ehk sellele, kuidas inimese teadmised ja ideed arenevad. Lisaks ärgitab õppeainete valimine noort teadlikult arutlema selle üle, mida ta tulevikus teha tahab. Kui tavagümnaasiumis saab õpilane valida vaid mõne teda huvitava lisakursuse ning enamik õppeaineid tuleb kõigil – sõltumata nende tasemest ja huvist – kohustuslikus korras läbida, siis IB süsteem keskendub konkreetse inimese tugevatele külgedele ja ehitab tema edasise karjääri juba algusest peale üles nendele tugevustele.

Agne Junolainen

Hea õhustik, kus ka õpetaja on hoitud

Audentese rahvusvahelise kooli õpetajad ütlevad nagu ühest suust, et siinne üksteist austav ja avatud õhkkond võimaldab õpetajal areneda. See on üks kindel põhjus, miks kõik need põneva tausta, muljet avaldava hariduse ja rohke töökogemusega inimesed peavad siinset kooli oluliseks ning erakordseks.

  • Spordi, liikumise ja tervishoiu õpetaja Leonardo soovis perega Eestisse kolides leida töökohaks haridusasutust, kes väärtustaks tema varasemaid kogemusi, toetaks õpetaja arengut ning tunnustaks õpilast isiksusena. Kõik need ootused täitusid just Audenteses.

  • Wasma, kes õpetab teadmiste teooriat ja ärijuhtimist ning on klassijuhataja, valis Audentese üldise koolikeskkonna pärast, mis on õpilasekeskne ja annab samas õpetajale autonoomia.

  • Inglise keele ja kirjanduse õpetaja Matthew tuli siia kooli põhjusel, et teda paelus väljavaade õpetada tarku noori: siinsed õpilased ei lakka teda oma võimetega üllatamast.

  • Christopher, kes õpetab majandust, akadeemilisi oskusi ja inglise keelt ning on klassijuhataja, kandideeris pärast Eestis lõpetatud magistriõpinguid Audentesesse põhjusel, et selle kooli keskkond on mitmekultuuriline ning Audentes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii spordis kui ka hariduses.

  • Agne õpetab füüsikat ja keemiat ning on õppejuht. Audentesesse asus ta tööle meeskonna pärast, sest siinne ühtehoidev kogukond loob suurepärase töökeskkonna.

  • Matemaatikaõpetaja ja klassijuhataja Thomas tuli Audentese rahvusvahelisse kooli esialgu põhjusel, et siia sai ta oma diplomiga kandideerida. Nüüd õpetab ta Audenteses aga seepärast, et talle lihtsalt meeldib siin: kõik on toredad, nii õpilased kui ka kolleegid.


Jaga
Kommentaarid