Laps muretseb päeva jooksul rohkem vanemate reaktsiooni kui kooliasjade pärast

See paneb omakorda lumepalli edasi veerema: on oht ärevusest tingitud keskendumisraskuste tõttu negatiivseteks hinneteks ja/või tundi segavaks käitumiseks järgmistes ainetundides, mille aineõpetaja taas e-päevikusse märgib ja vanema halvakspanule alust annab. Raskematel juhtudel hakkab õpilane puuduma tundidest, kus kardab negatiivset hinnet saada, et hoiduda ema-isa pahameelest.

Ette on tulnud ka olukordi, mil õpilane palub õpetajal jätta hinde või muu tähelepaneku e-päevikusse sisestamata, põhjendades seda hirmuga vanema reaktsiooni ees. See näitab, et laps muretseb koolipäeva jooksul rohkem vanema reaktsiooni, mis jõuab temani juba tundide ajal, kui kooliülesannete pärast. Selline vanemate kontrolliv käitumine ja tugev reageerimine koolipäeva jooksul võib viia lapse ärevushäire kujunemiseni.

Las kooliasjade arutamine jääda õhtusse

Iga lapsevanem saab vaadata iseendasse: mida tema teeb või ei tee, et laps saaks koolipäeva jooksul keskenduda maksimaalselt oma ülesandele ehk õppimisele? Tervitatav on lapsevanemate huvi lapse käekäigu kohta ja tema toetamine, ent oluline on eristada, kas huvi tekitab lapses turva- ja hoolivustunnet või tekitab/süvendab ärevust ning kaasnevaid probleeme.

Soovitan vanematel arutada ja vaadata lapsega hindeid ning muid tähelepanekuid pärast koolipäeva koduses, hoolivas ja turvalises keskkonnas ning olen kindel, et nii mõnelegi õpilasele toob see kaasa ärevuse vähenemise ja parimal juhul õpitulemuste paranemise.

Jaga
Kommentaarid