Lisa Conselatore laadis oma TikToki kontole video, mis sai suure vastukaja osaliseks, kus ta süüdistab olukorras kultuurilist probleemi. „Lapsed on kasvatatud vaimus, et nad on igas ruumis kõige olulisemad. Neid koheldakse nii eriliselt, et mida iganes nad soovivad teha, mida nad mõtlevad või ütlevad, on sellel hetkel kõige olulisem asi üldse,“ selgitas naine.

Conselatore lisas, et ta teab, et iga vanema jaoks ongi ta laps eriline - nii ka tema laps talle. „Ükski nendest lastest pole aga ühelgi ajahetkel üheski ruumis kõige erilisem või olulisem inimene. Mitte keegi pole, sest me elame ühiskonnas ja me peame kõik siin läbi saama ja üksteist austama. Ja osa üksteise austamisest on aru saamine, millal on sul midagi omalt poolt olukorrale juurde anda ja millal on targem lihtsalt istuda ja teisi kuulata. Paljudel on see oskus puudulik.“

Lapsed on kasvatatud veendumusega, et neil on alati õigus

Kuigi naine kritiseerib videos säärast kasvatusstiili, pakub ta siiski välja ka lahendusi. Näiteks soovitab ta vanematel õpetada lapsi kuulama, ootama oma korda rääkimiseks, rääkima siis kui see on kohane ja kui lapsel on ka päriselt midagi öelda. „Me peame seda suhtumist muutma, sest praegu see asi lihtsalt ei toimi,“ sõnab naine.

Nagu võib eeldada, võtavad video kommentaarides sõna ka teised õpetajad.

„Iga kord, kui ma lastele kindla tegevuse annan, tuleb kohe vastu, et nad ei taha seda teha. Aga kuidas saab see üldse mõeldav olla,“ küsib üks nendest.

Teine õpetaja lisas, et ta on väsinud sellest, kuidas lapsed temast pidevalt üle räägivad ja austuse puudumisest, sest lapsed on kasvatatud veendumusega, et neil on alati õigus.

„Õpetajad ei saa enam õpetamisele keskenduda, neil tuleb lapsi hoopis koolis kasvatada, sest kodus seda ei tehta,“ vastas kolmas.

Uuringud on ka näidanud, et 44% tänastest lapsevanematest kasvatab oma lapsi teisiti kui neid endid kasvatati. Enamasti pannakse nüüd suuremat rõhku teadlikule vanemlusele, lapse identiteedi toetamisele ja lapse suuremale mõistmisele. Uuringud näitavad ka seda, et säärane vanemlus aitab tõsta lapse enesekindlust. Selle liigne tõus võib aga kaasa tuua probleemid, millele viitab Tiktokis video teinud õpetaja.

Allikas: scarymommy.com

Jaga
Kommentaarid