Perepesa eesmärk on pakkuda lapsevanematele nõu ja tuge laste kasvatamisel ning vaimse tervise ja peresuhete hoidmisel, et ennetada igapäevaste väljakutsete muutumist probleemideks. „Inimese vundament laotakse juba lapseootuse ajal ja esimestel eluaastatel. See on perele ülimalt väljakutseterohke periood, perestress on kõrge ja lahutuste arv on suur. Meie kõigi tahtlikkusest ja suutlikkusest toetada peresid targalt ja süsteemselt sõltub kasvavate laste – tulevaste täiskasvanute – heaolu ja tervis homme, see on meie ühiskonna tulevik,“ nentis SA Lapse Heaolu Arengukeskus asutaja ja juhatuse esimees Maarja Oviir-Neivelt. „Perepesa toob kokku riigi, kohalikud omavalitsused, erasektori ja kogukonna pered. See on kui võluvits perede heaolu tagamisel, et me erinevate osapooltena koos oleme ja tegutseme.“ 

Uuringud näitavad, et lapsevanemate vanemlike oskuste toetamine, ennetustöö ja probleemide varajane märkamine aitab vähendada laste vaimse tervise muresid, ennetada laste ja noorte riskikäitumist ning lapsevanemate stressi. Perepesas on kogukonna vanematele vajalikud teadmised, tugi ja tõenduspõhine info ühest kohast kättesaadav.

Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevjuht Kiira Gornischeff märgib, et Perepesa mudel aitab kohalikel omavalitsustel ellu viia süsteemset ennetustegevust laste ja perede heaolu suunal, toetades seeläbi lastekaitseseadusest tulenevat kohustust. „Siiralt täname ja tunnustame neid omavalitsusi, kes läbi Perepesa ennetusse panustavad. Tallinna, Tartu ja Viljandi linnavalitsused ning Põltsamaa, Türi ja Elva vallavalitsused – teie olete andnud selge signaali, et hoolite peredest ja soovite olla neile toeks.“

Gornischeff lisab, et läbi Perepesa on omavalitsus noortele peredele atraktiivsem elukeskkond. „Kutsume peresid üles uurima ja küsima, millal luuakse nende kodukohta Perepesa ja kutsume omavalitsuste juhte üles tegema tulevikku vaatavaid otsuseid. Riik toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahendusel ühe Perepesa loomist 107 000 euroga kaheks aastaks. Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele on jätkuvalt avatud,“ juhib Gornischeff tähelepanu ja lisab, et Lapse Heaolu Arengukeskuse meeskond toetab omavalitsust Perepesa käivitamisel, sisu arendamisel ning pakub igapäevaselt meeskondadele rakenduslikku tuge.

Perepesa on kogukondlik vanemahariduskeskus, mis pakub nõu ja tuge laste kasvatamisel ning vaimse tervise ja peresuhete hoidmisel. Perepessa on oodatud kõik pered lapseootusest kuni lapse kooliminekueani. Kohalikele elanikele on tegevused tasuta. Lisaks Tallinnale on Perepesa ka Tartus, Viljandis, Elvas, Põltsamaal ja Türil. 

Perepesas on mängutuba, kuhu saab tulla lapsega mängima ja lõõgastuma. Perepesa psühholoogi poole võib pöörduda iga mure või küsimusega. Lisaks pakub Perepesa erinevaid teenuseid, koolitusi ja juturinge. Fookuses on lapseootuse ja lapse sünniga kohanemine, lapse arengu toetamine tema elu erinevatel etappidel, lapsevanemaks kasvamine, pere- ja paarisuhete loomine ja hoidmine ning tervist toetavate valikute tegemine.

Perepesa tegevusmudeli on välja arendanud SA Lapse Heaolu Arengukeskus. Mudel toetub põhjamaade rahvusvahelisele praktikale ja teadusuuringutele, see on kohandatud Eesti oludele ja lähtub riiklikest arengusuundadest. 

 

 

Jaga
Kommentaarid