2. Eestis on poisse 6665 võrra rohkem (kokku 137 272) kui tüdrukuid (130 607).

3. Kõige rohkem elab Eestis 13-aastaseid lapsi, kõige vähem aga alla aastaseid.

4. Kõige suurem hulk lapsi peab sünnipäeva 27. juunil ja 8. augustil – neil päevil on sünnipäev 865 lapsel.

5. Kõige levinum poisslapse nimi on Rasmus (1826) ja tüdruku nimi Sofia (1960).

6. Kõige rohkem lapsi (27%) on sündinud suvekuudel. Kevad- ja sügiskuudel on sündinud 25% ning talvel 23% lastest.

7. Kõige suurem on laste osakaal väikelinnades, täpsemalt 25%. Maapiirkonnas moodustavad kuni 17-aastased 19% kõikidest elanikest, linnades samuti 19%.

8. Maakonniti on kõige suurem laste osakaal Tartumaal, kus nad moodustavad 21,6% rahvastikust. Suhteliselt kõige vähem lapsi elab aga Hiiumaal, kus neid on 15,4% kogu rahvastikust.

9. Eesti keelt räägib emakeelena 70% Eesti lastest. Kogu rahvastikust on eesti keel emakeeleks 66%-l.

10. 75% lastest on eestlased. Seda on 7 protsendipunkti rohkem kui eestlasi kogu rahvastikust (68%).

Jaga
Kommentaarid