Kuigi teoorias tundus kõik vahva, tunnistab Marta, et esimene gümnaasiumiaasta oli ilmselt raskeim ta elus. Perest pikalt eemal olek oli oodatust raskem. Iseseisva eluga kohanemine võttis aega ja ka koolikoormus oli oodatust keerulisem, õppeedukus langes. „Kuigi

Jaga
Kommentaarid