Oled väga tähtis samastumiseesmärk

Et luua emast erinev identiteet, vajab tüdruk sind samastumiseesmärgiks. Isa ülesanne on aidata last vabaneda varajasest sõltuvusest emast. Umbes kaheaastasena teadvustab laps äkitselt, et ta on täiesti omaette olend, mitte osa emast. Välismaailm ühtaegu nii erutab kui ka hirmutab teda. Positiivne suhe isaga toetab usku tulevikku ja laps teab, et temagi sülest saab turvatunnet.

Sinu puudutus teeb head

Isade mängud on tavaliselt emade omadest kehalisemad ja vähem sõnalised. Tütart kantakse kukil, kõdistatakse poolsurnuks või riputatakse pea alaspidi. Aga ainult mäng ei ole piisav. Ka isa pai ja kalli on tütrele väga tähtsad - helluste ja puudutuste abil arenevad lapse piirid, oma keha vääristamine ja tundlikkus.

Suhtu toitu elutervelt

USAs korraldatud uuringute järgi on isal tütarde söömishäirete arengus väga tähtis roll. Nägemus omaenda, tütre ja ta ema kehast avaldavad kindlat mõju, millisena tütarlaps tunneb ja tunnetab endagi keha. Isa, kellele tütre kehakaal on pidevalt pinnuks silmas, võib olla riskitegur tütre haigestumisel buliimiasse. Just isa suudab mõjutada lapse söömistavade kujunemist.

Kui kritiseerid pidevalt tüdrukuid, kritiseerib laps ka ennast

Mängueas mõtisklevad lapsed tihti oma sugupoole üle ja mängivad läbi mitmesuguseid rolle. Tüdruk kaalutleb, kas üldse on hea olla tüdruk, kellest kunagi peab kasvama naine. Kelle väärtus on suurem, kas mehe või naise oma? Kuidas mees või naine peaks üldse elama? Nende arutluste lõpptulemust mõjutavad otsustavalt isa arvamused.

Niisiis: mida mõtled mehe ja naise rollidest? Kes peaks hoolitsema auto eest või kes pesema nõud, kui nõudepesumasinat ei ole? Tütre enesetunde ja mina-pildi puhul on tähtsad, kas ta näeb entusiasmi su silmavaatest, kui ta äiutab nukke magama või paugutab väljakul palli. Kindlasti on tähtis see, kuidas suhtub isa tüdruku emasse kui naisesse.

Tüdruku kasvades muutub suhe mehe ja tüdruku vahelisest suhtest mehe ja naise omaks. Ära ehmu, kui murdeeale lähenev tütar hakkab sinu ees edvistama. See on pigem usalduse märk: tütar tunneb, et ta võib sinule loota, kui tahab oma esimesi flirtimisoskusi kellegi peal ohutult katsetada. Ära karda ka oma tundeid, näiteks armukadedust ei tea kust järsku välja ilmunud kavaleri vastu - siiski ära mine nende tunnetega kaasa. Tütar leiab oma mina kogedes veel mitmeid eri rolle, tihtipeale nii maskuliinseid kui ka feminiinseid.

Tülitsedes mõjutad tütre eemaldumist

Murdeealine prõmmib uksi, suleb end oma tuppa või alustab vaikimisstreiki. Siis peab just isa läbima lapseni jääva vahemaa. Isal on nüüd täita raske roll toime tulla oma tunnete segadusega, sest seni väikesest tüdrukust on märkamatult kasvanud noor täiskasvanud naine. Sul peab olema kannatust anda ruumi tütre iseseisvumiskatsetele. Kui isa ei oska hoida distantsi ja püsib endiselt kõikemäärava autoriteedina, siirduvad need vastuolud ka hilisematesse paarissuhetesse. Tütar ei tohiks suhetes olla ainult alistuv pool või kehtestada end võimuvõitluses. Kui iseseisvumine läheb turvaliselt, ei kannata isa ja tütre sõprussuhted, kuigi pannakse paika ka piirid. Tütar teab, et koju võib tulla alati. Ka siis, kui korda on saadetud mõni patutegu.

Tütar idealiseerib ka eemalolevat isa

Isegi mujal elav isa mõjutab tütre tulevasi paarisuhteid. Sageli ehitab siis tütar isast endale idealiseeriva pildi. Selle järgi hakkab ta otsima tulevast seltsilist, teda kunagi leidmata. Või püüab leida armastust, oskamata ise armastada ja teadmata, mida armastus tähendabki.

Kui isa ei ela koos lapsega, on suur tähendus mälestustel isast ja sellelgi, millisena elab isa edasi tema ema meenutustes. Tüdruk võib leida isa asemele häid isakujusid, küpseid täiskasvanud inimesi, kes hindavad teda ja toetavad tema iseseisvumist.

Hinnatud laps, õnnelik täiskasvanu

Mõjutad tütre eneseväärikust tõesti hämmastavalt palju, paljude uurijate arvates isegi rohkem kui ema. Tütrel on võimalus elada end täisväärtuslikuna tundva naise elu, kui ta tunneb isa teda hindavat. Ta teab, et isa austab tema mõttemaailma, tundeid, väärtusi, iseseisvust ja otsuseid, kuigi ta neid alati väga heaks ei kiidagi. Isa võtab tütart alati tõsiselt - ka vastasena.