Miks koolinoored üldse alkoholi kasutama hakkavad

Noor inimene alles otsib ennast. Tema elus on olulised sõbrad ja ühised ajaveetmised. Noor võib juues kujundada endale teiste hulgas sotsiaalset rolli ja samas võib tal olla ka sisemiselt raske oma arengukriisiga toime tulla. Ta otsib mõnuainetest rahu. Ka sel juhul, kui sulle näib, et sinu laps hoolib vaid sõpradest, tea, et pereväärtused määravad siiski palju.

Kindlasti tuleks rääkida lapsega alkoholist ja selle mõjudest juba algkoolieas

Noor kasvab hoopis teistsuguses keskkonnas, kui tema vanemad ja temaga tuleb sellel teemal rääkida. Võta alkohol teemaks neutraalselt. Kui su laps on juba teismeline, ei tea sa tema elust paljutki. Usalduse säilimine on oluline ka selliseid teemasid kajastades, vestluse käigus kogud endale ka infot selle kohta, mis maailmas sinu laps elab, kui olulist rolli mängivad seal sellised sõpradega koosolemised, kus on ka alkohol. Sa võid avastada tema maailmakäsitluses palju üllatavat ja katsu siis rahu ja usaldus säilitada.

12-aastase alkoholi tarbimine pole normaalne. Alkohol on noore jaoks eriti kahjustav, sest organism areneb ja küpseb kuni 21. eluaastani. Seepärast kahjustab alkohol alaealiste organismi palju rohkem kui täiskasvanute oma. Seadus ei luba Eestis alkoholi osta ja tarvitada alla 18-aastastel, ometi vaatavad ka palju lapsevanemad sellele läbi sõrmede.

Alkoholi tarbimisega kaasnevad riskid

Noored, kes alustavad alkoholi proovimisega usaldusväärsete lapsepõlvesõprade hulgas, ei taju ohtu, et tulevikus juuakse juba ka koos võõraste ja juhututtavatega, ning siis kasvab tunduvalt alkoholimürgistuse ja vägivalla risk, areng aeglustub ning alkoholi tarbimisega kaasnevate juhuslike vahekordade tõttu tekib rasestumise või suguhaiguse (nt. HIV) risk. Tüdrukuil on risk saada vägistamise ohvriks.

Noortel ja nende vanematel tasuks teada, et 47% inimestest, kes alustasid joomisega enne 14. aastaseks saamist, saavad hilisemas elus alkoholisõltlased

Uuringud näitavad, et nende lapsevanemate lapsed, kellel on konkreetsed ja ranged seisukohad alaealiste alkoholi tarvitamise suhtes, joovad vähem alkoholi kui need lapsed, kelle vanemad ei piira ega kontrolli oma laste alkoholi tarvitamist. Muidugi tahavad vanemad olla moodsad ja vabameelsed, kuid noore probleemide ennetamisel on mitte liigne vabameelsus, vaid aastate jooksul kujunenud turvaline ja hea, usaldusväärne ja toetav suhe noore ja lapsevanema vahel.

Juhised lapsevanemale:

  • Sina oled eeskuju. Noor omandab joomiskombed oma kasvukeskkonnas ja mitte selle järgi, mida talle räägitakse, vaid läbi sotsiaalse õppimise. Kui alkoholiga liialdad, arvab laps, et niisugune käitumine on normaalne. Ole siis valmis oma joomiskombeid põhjendama.
  • Ole oma lapse eluga kursis. Ole teadlik kus ta liigub, kellega koos, millises seltskonnas ja ka räägi sellest oma lapsega. Püüa läheneda noorele positiivselt ja avatult, mitte loengut pidades ega süüdistades. Luba oma lapsel sõpru külla kutsuda ja paku neile võimalust sinu kodus ühiselt aega veeta, nt. filmi vaadates.
  • Julge piire seada. Ka piirid ja koos kokku lepitud reeglid annavad noorele märku armastusest ja sellest, et vanem ikka veel hoolib, kuigi laps on juba näiliselt päris suur. Jää ka kindlaks kojutuleku kellaaegades.
  • Räägi noorega alkoholist ja küsi, mida tema arvab selle tarbimisest. Räägi ka faktidest, kuidas alkohol mõjutab aju, tervist ja sotsiaalset elu. Toeta noore suhet ka teiste turvaliste täiskasvanutega (tädi, onu, sinu sõbrad või tema sõprade vanemad), kelle arvamusest noor lugu peab ja keda ta austab.
  • Aita lapsel leida oma hobi. Noor avastab, et iga vaba päev ja pidupäev ei pea olema seotud alkoholi tarbimisega.
  • Toeta oma noort ütlema EI, kui sõbrad joovad. Toeta noore enesehinnangut ja aita tal jääda kindlaks sotsiaalse surve all. Kui tal on harrastus või mõni oskus, milles ta ennast tõeliselt heaks peab, siis ei allu ta positsiooni hoidmiseks nii kergelt ka väljastpoolt tulevale survele. Ta ei pea ennast siis juues tõestama. Tõeliselt enesekindel inimene ei pea kõiges järgima teiste tavasid, vaid ta julgeb jääda oma põhimõtete juurde. Anna ka nõu, mida teha kui sõber on liiga palju joonud.
  • Kui noor on väljas, lepi eelnevalt kokku, et ta ka vastab kõnele. Siis on võimalik hoida sidet ka sel ajal, kui ta on sõpradega väljas. SMS-iga vastamisest ei piisa, sest selle võib tema telefonist kirjutada ka keegi teine. Kui telefonile vastava lapse jutt on telefonis ebaselge, palu tal tulla koju või mine talle järgi. Kuigi see on noore jaoks piinlik, ole teatud olukorras valmis teda sõprade ringi keskelt koju vedama, sest ka see kõneleb hoolivusest.
  • Lapsele olgu alati koduuks avatud. Kui noor tuleb koju joobes, lase tal esmalt kaineks magada ja siis räägi temaga: kust ta on saanud alkoholi, kellega koos ta oli ja mis juhtus. Räägi noorele alkoholi ohudest (sh. mürgistus), aga ära tülitse noorega, vaid tee selgeks, et ta on teretulnud koju ükskõik millises olukorras ja oled alati avatud kuulama tema muresid.
  • Toeta oma lapse alkoholivabat elu. Kui noorel on juba tekkinud sõltuvus, võta asja tõsiselt. . Otsi noorele abi (nt. Anonüümsed Alkohoolikud) ja ole valmis ka ise panustama, et ta saaks probleemist lahti. Kiida ja anna positiivset tagasisidet igal sammul.
  • Hooli ka oma lapse sõpradest, tutvu oma lapse sõprade vanematega. Kui võimalik, leppige omavahel kokku, kuidas noorte joomist piirata ja teistsu meelelahutust toetada. Ära mitte kunagi osta alaealisele alkoholi!

Rohkem infot: www.alkoinfo.ee

Pia Ruotsala

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid