Ükskõik, kui kiire su elu parasjagu pole, sul tuleb oma lapse jaoks aega võtta. Kõik liigub paremuse suunas, kui ta saab aru, et ta on endiselt sinu jaoks oluline. Riidlemine ja sakutamine pole mingi lahendus. Olge koos, arutage kuidas mingis olukorras oleks sobilik käituda. Las laps proovib ennast asetada teise konfliktiosapoole rolli. Kui olete uuesti kontakti saavutanud, siis mine edasi järgmiste sammudega:

Sõlmi oma lapsega „leping"

Riputage seinale lapse (ja ka vanemate) käitumisreeglid. Kindlasti on teil mitmeid olulisi kokkuleppeid, kuid üks reeglitest olgu kindlasti selline: kätele ei tohi voli anda. See puudutab nii lapsi kui ka vanemaid.

Kiida last

„Vale" käitumine tuleb hukka mõista, „õige" aga on väärt kiitmist. Määrake kindlaks ka kiituste süsteem. Õige käitumise eest ootab auhind, näiteks punktid. Teatud punktide arvu võib „välja vahetada" ammuoodatud mänguasja ostu või kinnomineku vastu. Lapsel on lihtsam ennast vaos hoida, kui tal on eesmärk.

Ära kunagi laida last, vaid üksnes tema tegu

Vale käitumine võtab aga punkte vähemaks. Kui laps ei suuda reeglitest kinni pidada, siis ärge võtke ainult punkte vähemaks vaid arutage lapsega, kuidas olukord selliseks kujunes. Öelge, et ta ei pidanud reeglitest kinni. Pange patustanu taburetile istuma (aeg-maha-meetod)

Tegele lapsega

Lapsega tuleb tegeleda. Laps ei õpi ühiskonnale sobivalt käituma, kui keegi pole seda õpetanud. Seda võivad neile õpetada aga eelkõige vanemad.

Ole lapse jaoks iga päev olemas

Peamine pole mitte suhtlemise kvantiteet, vaid kvaliteet. Olgu vanematel õhtuti laste jaoks aega ka vaid 30-40 minutit, kuid see aeg peab kuuluma tõesti üksnes neile.

Lapsega kahekesi

Lapsel peab olema isiklik aeg, millal ta saab sinuga suhelda. Ta peab teadma, et ta on sinu jaoks oluline, et temaga arvestatakse ja et on aeg, mis on pühendatud vaid talle. Siis tunneb ta end armastatuna ja turvaliselt. Laps, kes on nii endas, kui sinus kindel, hakkab ka teistega paremini käituma.