Lihtne on lähtuda põhimõttest, et kelle kodu, selle reeglid. See võib näiteks käia nii söögi-, kui magamaminekuaegade kohta. Siis saab ka laps kogemuse sellest, et erinevate inimeste maailmapilt on erinev ja temal tuleb selles maailmas kohaneda nii, et austab teiste põhimõtteid enda omi hülgamata.

2. Leppige kokku, kui palju kaasatakse last maatöödesse

Ka see, kui vanavanemate juures käib väike töökasvatus lapsehoidmise juurde, ei peaks sul karvu turri ajama. Hoopis vastupidi, sest ka siis, kui lapsel kodus suuri kohustusi pole, on hea, kui ta rohides pisut töötegemist harjutab. Kui aga kahtlustad, et lapsest saab maal terveks suveks tasuta tööjõud, siis räägi tema töömahud sealse pererahvaga läbi. Siis oled kindel, et saate asjadest ühtemoodi aru.

3. Tee kindlaks, kas teie kasvatusviisides on kardinaalseid erinevusi

Kui lapsed pole varem pikalt vanavanemate juures olnud, siis uuri kindlasti välja, kas teil on lapsekasvatuse teemal suuri erimeelsusi. Kui vanavanemad tahaks vana kombe kohaselt lapsele vitsa kapiäärele tuua, aga sulle ei sobi see kohe kuidagi, siis pead kindlalt oma põhimõtete eest seisma. Kui vanavanemad jäävad siiski selle juurde, et väike vits ja laks käivad kasvatuse juurde, siis mõtle tõsiselt järele, kas laps üldse sinna saata.

4. Leia üles teistsuguse elu plussid

Üldiselt on tänapäevaerinevused vanemate ja vanavanemate kasvatusstiilides pigem sotsiaalmeedia ja tehnoloogia arenguga seotud. Kui vanavanemad käsivad nutividinad käest panna, siis võta seda kui abi lapse pärisellu tagasitoomisel. Isegi siis, kui laps sellise reegli vastu protesti üles näitab. Siin on põhimõte — kelle kodu, selle reeglid — suureks abiks.

5. Taga, et sinu last koheldakse eale vastavalt

Kui vanavanemad pole terve aasta last näinud, siis ei tea nad ka päris täpselt, kui palju on laps vahepeal arenenud. Tasuks neile mainida, et ei maksa lapse abistamisega üle ka pingutada. Kui lapsele, kes kodus ise enda riietamise, pesemise ja kammimisega hakkama saab, hakatakse taas lusikaga putru suhu ja mähkmeid püksi panema, siis kasutab laps seda mugavust kiiresti ära.

Veidi suuremate laste puhul võib olla erinevus teistsugune. Nad jätavad väga iseseisva mulje, kuid tegelikult kardavad lehma ja võivad ka kraavist üle hüpates hätta jääda. Kui sul on aga kodus tesimeline, kes maale läheb, siis lepi vanavanematega kohe kokku, millised saavad olema külapidudel käimise reeglid, et laps endale maal totaalset vabadust ei kehtestaks ja külapoe juures üllatavaid sõprussuhteid ei looks.

6. Lapsehoidmisgraafik

Kui sul on õdesid-vendi, kes samuti soovivad lapsed vanavanemate juurde viia, siis arutage kõikide osapooltega läbi, millal ja kui kaua lapselapsed vanavanemate juures on ja kas vanavanemad võtaksid kõik lapselapsed korraga või pigem eraldi. Mõned naudivad vanaduspõlves laste kilkeid ja nende eest hoolitsemist, mõned väsivad sellest kiiresti.

7. Uuri vanavanemate käest, kus on nende taluvuse piirid

Arvesta ka sellega, et vanavanematel võib tekkida tunne, et neid on ära kasutatud, kui nad peavad pool suve lapselapsi kantseldama-toitma-kasvatama. Julgusta neid ka sellest sulle teada andma, kui nad tunnevad, et lapsed kasvavad üle pea või kui nad on lastest väsinud. Nad on ju sellel suvel ka aastate poolest vanemad, kui eelmisel. Aktsepteeri seda, et ka neil on oma elu ja omad soovid.

8. Julge rääkida ka rahast

See on oluline. Sinu kasvavad lapsed võivad pensionärid paljaks süüa ja vanavanemad, kes häbenevad sellest rääkida, pakivad neile veel sügisel moosid-kompotidki kaasa. Jäta vanavanematele laste toiduraha ja lastele jäätiseraha.

9. Usu, et vanavanemad tahavad lapsele parimat

Vanavanemate maailmapilt ja kasvatusmeetodid võivad tõepoolest olla sinu omast kardinaalselt erinevad, kuid pea meeles, et need, kes vanaema juurde lähevad on ikkagi nende kallid lapselapsed ning tegelikult soovivad nad sinu lapsele vaid head.

10. Ole õnnelik, et sul on, kuhu ja kelle juurde oma lapsed saata