Isa mõju lapsele hakkab avalduma kohe pärast lapse sündimist. Erinevad uuringud näitavad, et beebid, kes suhtlevad isaga rohkem, on tulevikus suurema tõenäosusega emotsionaalselt stabiilsed, uutes olukordades enesekindlad ja tunnevad elus suuremat avastamisrõõmu. Suuremaks kasvades on need lapsed ka sotsiaalsemad, näitab uuringute kokkuvõte, mille koostas Father Involvement Research Alliance.

Mudilased, kes isadega suhtlevad. on paremad probleemi-lahendajad ja juba 3-aasataselt on neil kõrgem IQ, kui teistel samavanustel, kelle isa ei ole lapse ellu kaasatud. Nad on kooliks rohkem valmis ja saavad kodust terve päeva eemal olemise stressiga paremini hakkama kui lapsed, kes isaga nii palju ei suhtle.

Koolis saavad isadega lähedased lapsed akadeemiliselt paremini hakkama. Näiteks, uuring, mille viis läbi U.S. Department of Education, tõestas, et lapsed kes olid oma isadega lähedased, said koolis 43% suurema tõenäosusega maksimaalseid hindeid ja 33% väiksema tõenäosusega jäid nad klassi kordama. Samuti on neil tõenäoliselt vähem käitumisprobleeme ja väiksema tõenäosusega kogevad nad ka depressiooni.

Uuringute kokkuvõtte kohaselt on isadega lähedased tüdrukud kõrgema enesehinnanguga, samuti jäävad nad väiksema tõenäosusega planeerimatult rasedaks. Poisid näitavad üles vähem agressiivsust, vähem impulsiivsust ja rohkem enesekontrolli. Isadega lähedased lapsed saavad suurema tõenäosusega parema hariduse, leiavad oma karjääris edu, austavad end rohkem ja kogevad rohkem emotsionaalset rahulolu.

Täiskasvanud, kes olid isadega lähedased, on rohkem tolerantsed ja arusaavad, neil on tugi oma lähedaste ja sõprade poolt ning nende abielud on kestvamad.

See kokkuvõte võib kurvastada emasid, kes kasvatavad oma last üksi. Kuidas oma last üksikemana toetada, loe siit: Abiks üksikvanemale: kuidas kõigest hoolimata oma lapsele õnnelik lapsepõlv luua

Ühised igapäevatoimetused on olulised

Brigham Young University uurijad leidsid, et isa osalus igapäevatoimetustes, nagu näiteks koos söömises, televiisori vaatamises, aias mängimises, isegi videomängude mängimises, on  olulisem, kui isa osalus suurtel väljasõitudel.

Kuigi isa osalus  korraldatud pereüritustel on tähtis ja vajalik, mängis isa kaasatus just lapse igapäevategemistesse kõige olulisemat rolli, väidavad uuringute läbiviijad.

W. Bradford Wilcox uuris andmeid kuritegevusest, planeerimata rasedusest ja depressioonist noorte seas ja võrdles neid näitajaid sellega, kuidas lapsed hindasid oma isa või seda, kuidas nad elasid koos üksiku emaga. Ta leidis, et elukvaliteet oli neil noortel, kes üksikemadega elasid, umbes sama, kui nendel kes elasid kodudes, kus isa ei olnud kaasatud lapse tegevustesse: teismelistel oli sel puhul rohkem probleeme kuritegevuse, planeerimata raseduse ja depressiooniga. Aga teismelised, kes elasid koos emade ja isadega, kellega neil oli tavaline suhtlus, kogesid palju vähem selliseid negatiivseid aspekte. Teismelised, kellel olid oma isaga head suhted, kogesid neid asju veel väiksema tõenäosusega.
Vilcox leiab, et „head ja isegi piisavalt-head isad mängivad oma laste elus tõepoolest suurt ja tõsist rolli.“

Isaks olemise heaks uudiseks on see, et sa ei peagi liiga palju pingutama, et oma lapse ellu positiivset eeskuju tuua. Ole lihtsalt tema jaoks olemas.

Allikas: parenting.com