„Lapsevanemale tuleks tagada hüvitis kogu lapsega haiglas oldud aktiivse raviperioodi ning ka lapsega kodus oldud järelravi ajaks. Raske haigusega lastel nagu seda on pahaloomuline kasvaja, neuroloogiline või mõni muu pikaajaline haigus, võib ravi kesta tunduvalt kauem kui 14 päeva,“ ütles tervise- ja tööminister Urmas Kruuse.

„Mida kauem on lapsevanem haige lapsega tööturult eemal ilma, et seda talle hüvitatakse, seda suurem on pere oht sattuda toimetulekuraskusesse. Soovime, et niigi emotsionaalselt raskes situatsioonis olevate lastevanemate olukord paraneks,“ lisas minister Kruuse.

Ravikindlustuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus esitati täna
ministri allkirjaga ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja Eesti
Haigekassale, Lastearstide Seltsile, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate
Liidule, Haiglate Liidule, Perearstide Seltsile, Arstide Liidule, Eesti
Puuetega Inimeste Kojale, Patsientide Esindusühingule ning Patsientide
Nõukojale arvamuse avaldamiseks.Seaduse sõnastust planeeritakse muuta järgnevalt:

Hoolduslehe alusel oleks muudatuse jõustumisel kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse pikaajalise raske haigusega põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui lapse ravi algab haiglas ja jätkub kodus. Hoolduslehe väljakirjutamise otsustaks planeeritava muudatuse kohaselt last raviv arst.