Märkimisväärne osa aasta jooksul kogutud annetussummast – ligi 45 000 eurot – on läinud ka põhikampaania raames loodud sügava ja raske puudega laste hoiukodudes teenuse pakkumise rahastamiseks.

Suuremate projektidena toetati jätkuvalt liigesehaigete laste ravivesivõimlemist ning kogemusnõustamist enneaegsete, erivajadusega või rasket haigust põdevate laste peredele. Lisaks kaasrahastas lastefond Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu perelaagri ja MTÜ Mesilinnu suvelaagri korraldamist ning ulatas abikäe Tudulinna asenduskodule ja Tartu naiste varjupaigale võimaldamaks seal viibivatele lastele terapeutilist ja psühholoogilist tuge.

Aasta jooksul soetati TÜ Kliinikumile ligi 60 000 euro väärtuses aparatuuri ning aidati kas ühekordse või igakuise toetussummaga 307 raskelt haiget last üle Eesti – Pärnumaalt, Raplamaalt, Valgamaalt, Lääne-Virumaalt, Saaremaalt, Võrumaalt, Harjumaalt, Tartumaalt, Viljandimaalt, Põlvamaalt ja Ida-Virumaalt.

Annetusi laekus lastefondile tänavu veidi üle 400 000 euro. Selle aasta jooksul toetustena välja makstud summast ülejääv osa suunatakse abivajajate abistamiseks uuel aastal.

„Seoses sügava ja raske puudega laste hoiukodude avamisega on laienenud ka meie mõjuulatus, sest enam ei paranda me vajaliku abiga vaid laste enesetunnet ja heaolu, vaid andsime hoiukodude loomisega võimaluse tööl käimist jätkata või võtta hetke endale rohkem kui 60 raske või sügava puudega lapse vanemale,“ tõi fondi tegevjuht Sandra Liiv olulisema saavutusena esile ning avaldas lootust, et see võimalus aitas kõiki nende perekondade liikmeid.

Lisaks tänas Liiv Lastefondi vabatahtlikke, häid partnerid ja annetajaid, ilma kelleta see kõik võimalik ei oleks. „Oma eesmärkide saavutamiseks, laste ravitingimuste parandamiseks ja üha rohkemate lasteni jõudmiseks, toimetavad fondis igapäevaselt pea 50 vabatahtlikku, kes on tõesti südamega pühendunud Lastefondi eesmärkide elluviimisele. Ning loomulikult ei oleks Lastefondi ilma annetajateta, kes meie tegevust kas läbi ühekordsete või igakuiste annetuste, toetavad. Loodame südamest, et saame järgmisel aastal jätkata sama paindliku ning kiire abi võimaldamist lastele, kellele see toetus tõesti oluline on,“ sõnas ta.

Tänavuste olulisemate koostööpartneritena märkis Liiv ära hoiukodude eestvedajad – Eliise Puhkusepesa Pärnus, Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir Jõhvis, Võru Järve Kool ja Tartu Maarja Tugikeskus, põhikampaania ellukutsumise juures abiks olnud loovagentuuri Newton ja meediaagentuuri Vizeum, Kaidole maja ehitamist koordineerinud Seve Ehituse OÜ ning fondile auto võimaldanud Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaali.