Koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga muudetakse ravikindluse seadust, et raske haigusega laste vanemate hooldushüvitis oleks 14 päeva asemel 60.

Samaaegselt on menetluses järgmine samm, mille alusel 2016. aastal laieneks lapse pikaajalise haiguse puhul makstav hooldushüvitis ka teistele juhtumitele, kus lapsel on raske pikaajaline haigus.

„Lapse tõsine ja pikk haigus on emotsionaalselt igale perele väga ränk koorem. Oleme välja töötamas süsteemi, et vanem saaks olla töölt ära ning koos oma lapsega kauem kui seni,“ ütles Kruuse.

„Alustame pikema hooldushüvitise maksmist peredest, kus lapsel on diagnoositud pahaloomuline kasvaja. Edaspidi soovime rakendada hooldushüvitis ka teistele juhtumitele. Selleks oleme juba eelnõu väljatöötamiskavatsuse saatnud kooskõlastamiseks,“ lisas minister.