2. Mitmekülgsed oskused
Lisaks koolieluga kohanemisele on eelkooli ülesanne last mitmekülgselt arendada ja õpetada. Õppetöö sisaldab lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisõpet, aga ka sotsiaalsete oskuste arendamist. Numbrite ja tähtede tundmise kõrval on sama tähtis näiteks kuulamis- ja vaatlemisoskus,
suhtlemisjulgus, käeline osavus, eneseväljendus, jagamisoskus, kingapaelte kinnisidumise oskus ning toimetulek emotsioonidega.

3. Mängulisus ei kao
Õppetöö eelkoolis on lapsesõbralik, toetades lapse loomulikku arengut. Mäng on võti uute teadmiste ja oskuste juurde. Mängu kaudu kinnistub omandatu paremini, tekib uudishimu, õpihuvi ja koolirõõm.

4. Kindlustunne lapsevanemale
Eelkool annab kindlust ja tagasisidet lapsevanemale, mõistmaks, kas laps on valmis kooliteed alustama. Pelgalt lugemis- ja arvutamisoskusest kooli minekuks ja seal hakkama saamiseks ei piisa. Suur tähtsus on lapse terviklikul arengul, õpihuvil ja soovil lahendada ka neid ülesandeid, mis nõuavad pingutamist.

5. Esimene samm neile lastele, kes lasteaias ei käinud
Eelkool on väga hea võimalus neile lastele, kes ei käinud lasteaias või kohanevad raskemini. Mõtestatud ja mitmekülgne õppetegevus enne esimesse klassi astumist annab vajalikud teadmised ja oskused ning enesekindluse.Allikas: Terve Pere